Sansemotoriske problemer

Børns fysiske aktivitetsvaner opbygges i de første leveår, og følger børnene op i skolealderen og videre ind i voksenalderen.

Børn med en velstimuleret sansemotorik leger bedre, har det bedre fysisk, psykisk, socialt og har bedre indlæringsmuligheder, end børn med en understimuleret sansemotorik. Undersøgelser viser, at hvert sjette barn, som starter i skole, har en understimuleret sansemotorik, og disse børn kan have en eller flere af følgende symptomer:

  • Usikker motorik.
  • Uro i kroppen, udad reagerende og grænsesøgende adfærd.
  • Stille, bange og ængstelig adfærd.
  • Forsinket sproglig udvikling.
  • Kognitive udfoldninger fx nedsat koncentrations- og indlæringsevne.
  • Svært ved at skabe og fastholde sociale relationer.
  • Behov for fast struktur og kontrol.
  • Øget sensitivitet.
roer

Nogle børn er født med sansemotoriske udfordringer, medens andre børn bliver understimuleret, fordi de ikke bruger deres krop og er fysisk inaktive. Børn med sansemotoriske udfordringer har ofte en modstand mod at skulle være fysisk aktiv. Deres erfaringer med bevægelser og fysisk aktive lege har ofte givet dem negative oplevelser og nederlag, hvilket gør, at de foretrækker at se på frem for at være en del af legen og fællesskabet.

Udfordringerne for børn med understimuleret sansemotorik kan være meget forskellige, men fælles for disse børn er, at deres udfordringer giver dem ekstra arbejde både fysisk og mentalt. De kæmper på forskellig vis for at følge med deres kammerater både i timerne, i frikvartererne og i fritiden. Børn med sansemotoriske problemer oplever ofte negativ opmærksomhed, fra fx kammeraterne som driller, mangel på sociale relationer, problemer med indlæring, irettesættelse i forhold til deres adfærd både fra lærere, pædagoger og forældre. Denne konstante negative opmærksomhed kan meget nemt påvirke barnets selvværd, selvtillid og trivsel. 

En dansk undersøgelse: ”Tidligere indsats” udarbejdet af Anne Brodersen og Bente Pedersen, 2016, viser, at man kan opdage børns sansemotoriske vanskeligheder meget tidligere, og at målrettet og tilpasset træning kan afhjælpe mange af ovenstående vanskeligheder samt forebygge sansemotoriske udfordringer, når barnet bliver ældre.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Luk menu