Individuel motoriktræning hjælper børn til en lettere skoledag:

Forskning viser at med den rette motoriske træning kan man hjælpe børn og unge, som er udfordret i dagligdagen, og som synes det er svært at gå i skole. Det kan fx være børn, som har svært ved at lære at læse og regne pga. samsynsproblemer, børn som socialt trækker sig fra fællesskabet, motorisk udfordrede børn som er bagud i deres udvikling i forhold til andre børn og som ofte falder eller vælter ting, børn med sproglige vanskeligheder, børn med nedsat koncentration, indlæringsvanskeligheder eller lignende.

Refsvindinge Friskole:

Refsvindinge Friskole har sat et nyt tiltag i gang. To ansatte (en pædagog og en lærer) har været på motorik kursus hos mig i GJ Motorik. De udfører nu dagligt individuelt motorisk træning med nogle af de børn, som synes det er svært at indlære og koncentrere sig i timerne, og som har brug for at få grundmotorikken opbygget, så skoledagen bliver lettere.

De børn som tilbydes et motorikforløb, starter i min klinik GJ Motorik sammen ved deres forældre. Her laver jeg først en motorisk test på børnene, og vejleder forældrene i, hvad de kan træne derhjemme for at hjælpe deres barn. Efterfølgende kommer jeg ud på Refsvindinge Friskole og vejleder skolens motoriktrænere i, hvilke øvelser der vil være relevante at træne på skolen for det enkelte barn. Ca. hver 4-5 uge kommer jeg på skolen og justerer øvelserne sammen med personalet, så træningen hele tiden er udviklende for det enkelte barn.

Et super godt projekt, men rigtig gode resultater. Tænk hvis flere skoler ville kopiere dette projekt, for at hjælpe deres børn.

Forskning viser, at der i hver klasse sidder mindst 2 elever, som synes det er svært at gå i skole.

 Jeg har arbejdet 5 år på to folkeskoler, 1½ år i GJ Motorik, trænet over 200 børn og ved hvilken forskel individuel målrettet træning i en kort periode, kan gøre for disse børn. Hvad hjælper det fx at give et barn ekstra støttetimer i læseundervisning, hvis barnet ser dobbelt?

Det kunne være dejligt at få lov til at hjælpe endnu flere børn til at få en sjovere hverdag og lettere skolegang. 

 Måske kun du hjælpe med at give budskabet videre!

Har du lyst til at høre mere om forløbet på Refsvindinge Friskole, motoriktræningens betydning for børns udvikling eller andet så ring på 40 84 94 97, eller tryk her på KONTAKT MIG  og skriv en besked.