Formålet med individuel motoriktræning

Målet med motoriktræningen er, at dit barn udvikler sig, bliver gladere og at fundamentet for indlæring bliver bedre. Målet er desuden, at hverdagen og skoledagen bliver lettere, samt at dit barn får mere mod på livet.

Hvad hjælper motoriktræning på?

Der kan være mange forskellige årsager til at dit barn synes at hverdagen og skolegangen er besværlig. Men har dit barn udfordringer med et eller flere af følgende områder, så kan et motorikforløb hjælpe, og gøre dit barns hverdag nemmere:

 • Motoriske vanskeligheder
 • Nedsat koncentration
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Svært ved at læse og regne
 • Problemer med øjnene / manglende samsyn / dobbeltsyn
 • Uro i kroppen eller passiv adfærd
 • Køresyge
 • Koordinationsproblemer og klodsethed
 • Sociale udfordringer
 • Følelsesmæssige ubalance
 • Sproglige udfordringer
 • Særlig sensitiv

Hvad indeholder et motorikforløb?

 1. Samtale med dig og dit barn.
 2. Motorisk test af dit barn.
 3. Skriftlig status på den motoriske test sendes til dig.
 4. Udarbejdelse af hjemmetræningsøvelser som vises og afprøves sammen med dig og dit barn.
 5. Udlån af træningsredskaber til brug i hjemmet. 
 6. Motorisk Re-test af dit barn og justering af træningsøvelser ca. hver 5.- 6. uge.
 7. Der foretages i gennemsnit 4 – 5 Re-test og justering af hjemmetræningsøvelser i et motorikforløb.

For at opnå det bedste resultat for dit barn anbefales det, at I træner hjemme ca. 20-30 minutter hver dag under hele motorikforløbet.

grundmotorik
arousal

Ved at tilbyde dit barn et motorikforløb, hvor grundmotorikken opbygges og sanserne stimuleres, forsvinder en stor del af barnets udfordringer. Dit barn bliver gladere, får mere selvtillid, større koncentration og lettere ved at indlære. Barnet får lyst til at gå i børnehave, skole og til fritidsaktiviteter, og leger mere på lige fod med andre børn.

Lad os sammen hjælpe dit barn