Motorikforløb:

Hvad indeholder et motorikforløb?

 1. Samtale med barnet og forældrene.
 2. Motorisk test af barnet.
 3. Skriftlig status til forældrene.
 4. Udarbejdelse af hjemmetræningsøvelser som vises og afprøves sammen med barnet og forældrene.
 5. Udlåne af træningsredskaber til brug i hjemmet. Der betales et depositum for lån af træningsredskaber. Beløb fratrækkes ved sidste træning, såfremt træningsredskaberne er intakte.
 6. Motorisk Re-test og justering af træningsøvelser ca. hver 5.- 6. uge.
 7. Alt efter barnets fremgang, behov og udfordringer foretages der i gennemsnit 4 – 5 Re-test og justering af hjemmetræningsøvelser i et motorikforløb.

For at opnå det bedste resultat for barnet anbefales det, at der trænes der hjemme ca. 20-30 minutter hver dag under hele motorikforløbet.

Hvilke børn kan profitere af et motorikforløb?

Der kan være mange forskellige årsager til at et barn synes det er svært at gå i daginstitution, skole eller til fritidsaktiviteter. Men har dit barn udfordringer med et eller flere af følgende udsagn, kan det være årsagen:

 • Motoriske vanskeligheder
 • Nedsat koncentration
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Svært ved at læse og regne
 • Problemer med øjnene / manglende samsyn / dobbeltsyn
 • Uro i kroppen
 • Køresyge
 • Koordinationsproblemer og klodsethed
 • Sociale udfordringer
 • Følelsesmæssige ubalance
 • Særlig sensitiv

Ved at tilbyde disse børn et motorikforløb, hvor grundmotorikken opbygges og sanserne stimuleres, forsvinder en stor del af barnets udfordringer. Børnene bliver gladere, får mere selvtillid, større koncentration og lettere ved at indlære. De får lyst til at gå i børnehave, skole og til fritidsaktiviteter, og leger mere på lige fod med deres kammerater.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger og tilmelding.