Motorikforløb:

Første motoriktræning indeholder følgende:

  1. Et motorikforløb starter altid med en snak med og om barnet. Hvordan har barnets udvikling været indtil nu? Hvilke udfordringer har barnet både motorisk, socialt, psykisk og kognitivt? Hvad er barnets ressourcer og interesser? Hvilke forventninger er der til motorikforløbet? mv.

  2. Efter samtalen laves der en sansemotorisk undersøgelse af barnet. Dele af undersøgelsen optages, og bruges for visuelt at kunne følge barnets udvikling. Optagelserne gemmes kun så længe barnet er i et motorikforløb, hvorefter de slettes.

  3. Ved første konsultation udarbejdes der også et hjemmetræningsprogram, med øvelser som er målrettet specifikt til barnet, og som tager udgangspunkt i barnets ressourcer, behov og udfordringer. Træningsøvelserne vises og afprøves sammen med barnet og forældrene.

  4. Derudover udlånes der træningsredskaber, som skal bruges til hjemmetræningen. Der betales et depositum for lån af træningsredskaber. Dette beløb fratrækkes ved sidste træning, såfremt træningsredskaberne er intakte.

For at opnå det bedste resultat for barnet anbefales det, at der trænes der hjemme ca. 20-30 minutter hver dag under hele motorikforløbet.

De øvrige motoriktræning indeholder følgende:

  1. På baggrund af den sansemotoriske undersøgelse ved første motoriktræning, udarbejdes der en rapport, som gennemgås og udleveres ved anden træning.

  2. Ca. hver 3. uge foretages der en motorisk Re-test på barnet, og derudfra udarbejdes nye hjemmetræningsøvelser, som både barnet og forældrene instrueres i. Øvelserne tager altid udgangspunkt i barnets behov, udfordringer og ressourcer, og der lægges vægt på, at træningen ligger inden for barnets nærmeste udviklingszone og er udviklende for barnet.

  3. I et motorikforløb foretages der i gennemsnit 5 motoriske Re-test og justering af hjemmetræningsøvelser, alt efter barnets fremgang, behov og udfordringer.

Individuel træning:

GJ Motorik tilbyder også individuel træning alt efter behov og ønsker. Træningen er af 1 times varighed og foregår på klinikken.  

Kontakt os for yderligere oplysninger og tilmelding.

Luk menu