Om Gitte Susan Jensen

Bevægelse

Jeg er født og opvokset på vest Lolland, og startede til gymnastik da jeg var to år gammel.
Som 10-årige blev jeg hjælpetræner, og et par år senere fik jeg ansvaret for mit første børnehold.
Siden da har jeg undervist både børn, unge og voksne i gymnastik i over 30 år.

Jeg har altid synes det var dejligt at bruge kroppen og sjovt af lege og undervise andre i bevægelse,
spring og motorik. Det at kunne se andre udvikle sig, overskride grænser, få større kropskontrol, selvtillid,
og have det sjovt med vennerne, betyder rigtig meget for mig.

Ergoterapeut

I 1999 blev jeg uddannet ergoterapeut på Ergoterapeut og Fysioterapeut Skolen i Odense, og har siden
da arbejdet genoptræning af senhjerneskadede. Først et halvt år på Assens Sygehus og senere 10 år på Neurorehabiliteringen i Ringe. I løbet af årene har jeg deltaget i adskillige kurser i undersøgelser og behandling
af spise- og synkeforstyrrelser samt lammelser i ansigtet og koppen, A-ONE, AMPS,Bobath-kursus mv.

børnemotorikhold
samsyn

Pædagog

I 2009 var det tid til at prøve noget ny, og derfor søgte jeg ind på pædagoguddannelsen på University College
Lillebælt Odense. Efter 2 år på merituddannelsen blev jeg i 2011 uddannet pædagog. Både under og efter pædagoguddannelsen arbejdede jeg i Lundsbjerg Børnehave samt i Børnecenteret Vesterparken i Ringe,
hvor jeg mest var tilknyttet børnehavens specialgruppe. Senere kom jeg til Børnegården Ollerup, hvor jeg
både var i vuggestuen og børnehaven, og i 2012 blev jeg ansat på Espe Skole i deres SFO.

Det har været spændende at lave motorik med børnene de forskellige steder og følge deres udvikling.
De fleste børn klarer sig motorisk godt, men det er i løbet af årene også gået op for mig, at flere og flere
børn halter bagefter. De er motorisk udfordret, hvilket påvirker deres sociale, kognitive, psykiske og
sproglige udvikling. Børnene har får sværere ved at koncentrere sig, nedsat indlæringsevne og deres
selvtillid og trivsel er bliver dårligere.

Motorikvejleder

I 2013 tog jeg Motorikvejleder uddannelsen på Vends Motorik- og Naturskole på Nordfyn. Jeg ønskede at koble min ergoterapeutiske og pædagogiske viden sammen med mine mange års erfaringer som gymnastikinstruktør. Håbet var at hjælpe børn og unge, som er motorisk udfordret og som synes hverdagen og skoledagen er besværlig.

Motorikprojektet

I 2014 lavede jeg et 1-års motorikprojekt i Faaborg Midtfyns kommune. Projektet omfattede børn fra Espe skole
og Tingagerskolen i Ringe, og gik ud på at lave motoriktræning med børn, som havde indlæringsvanskeligheder
og faldende trivsel. Motorikbørnene blev tilbudt en lektions motoriktræning hver dag i 3 måneder.

Resultatet af motorikprojektet

Motorikprojektet var en stor succes, og fra 2014-19 arbejdede jeg som ergoterapeut, pædagog og motorikvejler
på Espe Skole og Tingagerskolen i Ringe, og behandlede over 150 børn. Det var fantastisk at se, hvordan
børnene udviklede sig. Stille og roligt fik de via leg og individuel træning:

  • Større bevægelsesglæde og kropskontrol
  • Øget muskelstyrke
  • Meget bedre koordinationsevne
  • Bedre finmotorik og god til fx at holde rigtigt på blyanten og klippe med en saks
  • Forbedret deres sociale kompetencer
  • Bedre samsyn og mange af børnene blev gode til at læse og regne fordi dobbeltsynet forsvandt
  • Større koncentration- og indlæringsevne
  • De urolige børn fik ro i kroppen og andre børn kom ud af ”osteklokken”
  • God sproglige udvikling

Derudover blev børnene gladere, trives bedre i skolen og deres selvtillid steg mærkbart, hvilket både forældre, pædagoger og lærere lage mærke til.

Det at kunne hjælpe børn med forskellige udfordringer, har utrolig stor betydning for mig. I starten kom børnene
slukøret ind ad døren og var fortvivlet, men efter 3 måneders intensiv træning hoppede de ud igen med større
selvtillid og livsglæde. Det varmede helt inde i hjertet. 
labyrintsansen
GJ Motorik
GJ Motorik

GJ Motorik

I 2019 kom sparekniven og fyrringer på skolerne, hvilket gav mig skubbet til at udleve min drøm og blive selvstædig.
Det at kunne blive ved med at hjælpe børn og unge i alle aldre var grobunden til at starte klinikken – GJ Motorik i maj 2019. Håbet var og er, at kunne hjælpe endnu flere børn og unge med deres motoriske udfordringer, så de opnår det bedste fundament for indlæring, udvikling og trivsel videre frem i livet.

Stimulastik

I 2019 blev jeg også certificeret stimulastik instruktør og tog forskellige babymotorik kurser igennem DGI for at være godt rustet til at lege og træne børn fra 2 mdr. og opefter på mine børnemotorikhold.

Lad os sammen hjælpe dit barn