Hvad er kinæstesisansen?

Modtageorganerne for denne sans er små følere, som er i muskler, led og sener. Når dit barn bevæger sig, sender kinæstesisansen impulser til hjerne omkring leddenes stilling og musklernes spændingstilstand. Den sørger for, at musklerne spændes og afspændes efter behov, så der kun bruges den mængde muskelkraft, som er nødvendig for at udføre en bestem bevægelse. 

Hvilken betydning har kinæstesisansen?

Kinæstesisansen har betydning for dit barns evner til at bruge sine led og muskler korrekt, samt til at lave præcise bevægelser. Den har betydning for barnets koordinationsevne, stabilitet i kroppen og balance. Derudover er kinæstesisansen med til at opbygge en god kropsbevidsthed, og lærer barnet om kroppens formåen og rækkevidde. 

Kinæstesisansen er også afhængig af tonus, som er musklernes spændingstilstand

Hver morgen når dit barn tager mælken ud af køleskabet, ved hjernen nøjagtig, hvilken besked den skal sende til musklerne – dvs. hvilken kraft, barnet skal løfte mælken med uden at tabe den. Spændingstilstanden i musklerne tilpasses præcist til den bevægelse, som barnet skal udføre – ikke for meget og ikke for lidt.

Kinæstesisansen har derfor stor betydning for dit barns bevægelsesmønster, trivsel og udvikling. Har dit barn en understimuleret kinæstesisans, kan det give barnet en række udfordringer, som påvirker barnets dagligdag og gør skoledagen besværlig. 

kinæstesisans

Træning af kinæstesisansen

Kinæstesisansen trænes ved de bevægelser, som dit barn aktivt foretager sig. Derfor er det vigtigt at barnet dagligt får styrket sin stabilitet og sine muskler igennem fysiske lege og sport.

Kinæstesisansen har som nævnt også stor betydning for barnets rum- og retningsfornemmelse. Når dit barn kryber, kravler, går, hopper eller løber får barnet en fornemmelse af afstand, fordi barnet bruger sig egen krop til at måle afstanden med. Det samme gælder for barnets retningsbegreb. Når barnet bevæger sig i rummet, giver det grundlag for fornemmelsen af retning. Har dit barn problemer med kinæstesisansen er det vigtigt, at barnet får den rette træning, da sansen har stor betydning for barnets udvikling og trivsel.

Tryk her på KONTAKT MIG og lad os sammen hjælpe dit barn.