Problemer med kinæstesisans

Kinæstesisansen stimuleres ved at kroppen bevæges, og sansen har betydning for vores bevægelsers præcision, musklernes spændingstilsand (tonus), vores kropsbevidsthed, balance samt rum- og retningsfornemmelse.

Et barn med en understimuleret kinæstesisans vil ofte også have problemer med labyrintsansen og taktilsansen. Problemer med kinæstesisansen kan ses ved at barnet ofte har upræcise og klodsede bevægelser, problemer med koordinationsevnen og dårlig kropskontrol samt kropsfornemmelse – barnet hælder mælken ved siden af glasset, sætter sig skævt på stolen, vælter koppen jævnligt, går ind i dørkarmen, falder op ad trappen, spiser grimt osv.

Barnet kan desuden være sen i sin motoriske udvikling i forhold til jævnaldrende, have en pjevset og usikker adfærd samt ringe evne og lyst til at udforske verden.

Alle vores muskler har en vis spænding, også når de slapper af. Dette kaldes tonus. Tonus stimuleres især af sanseindtryk, og derfor er den lavest om morgenen, når kroppen ikke har modtaget nævneværdige sanseindtryk i mange timer. Men når vi vågner, får tøj på og spiser morgenmad, så stiger vores muskeltonus gradvist.

Nogle børn har problemer med at deres tonus enten er for lav eller for høj.  

  • Hvis barnets tonus er for lav (hypotoni) kan det medføre, at barnets bevægelser bliver kluntede, langsomme og tunge. Barnet virker slapt, udtrættes hurtigt, foretrækker stillesiddende aktiviteter, har hypermobile led, slap kropsholdning mv.
  • Hvis barnets tonus er for høj (hypertoni), kan det medføre, at barnet krop ofte er stiv og spændstig, fordi den hele tiden er klar til at reagere og bevæge sig. Barnets bevægelser er ofte for voldsomme, og barnet har svært ved at slappe af, give slip og falde til ro.
hulahop

Børn som har problemer med kinæstesisansen kan desuden have svært ved at bedømme afstand, størrelse og vægt samt svært ved begreber som foran, bagved, ved siden af, oven på mv.

Det er vigtigt, at et barn med kinæstesisansproblemer, får den rette træning og stimulering, da sansen har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Tryk her på TRÆNING og læs om hvordan kinæstesisansen kan opbygges.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.