Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration handler om hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk, samt regulere og modulere, det vil sige hæmme eller fremme, informationer. Informationerne kan være af både motorisk, perceptuel (sansning), indlærings- og adfærdsmæssig karakter. Sanseintegrationen foregår på alle niveauer af centralnervesystemet og er en forudsætning for at sansemotorikken kan fungere. 

Hvilken betydning har sanseintegration?

Dit barns hjerne fungerer som modtagerstation for alle de sansepåvirkninger, som barnet konstant udsættes for. Den nederste hjernedel sidder i forlængelse af rygsøjlen, og her samles alle sanseindtrykkene fra kroppen. Sanseindtrykkene bearbejdes og sendes videre til andre hjernedele, for herefter at give besked til kroppen om at udføre en bestemt bevægelse. Det vil sige sanseintegration har betydning for alle de bevægelser dit barn udfører. 

Menneskets syv vigtigste sanser

Menneskets 5 klassiske sanser som alle er rettet mod vores omgivelser:

  1. Synssansen (Den visuelle sans).
  2. Høresansen (Den auditive sans).
  3. Smagssansen (Den gustatoriske sans).
  4. Lugtesansen (Den olfaktoriske sans).
  5. Følesansen (Den taktile sans).

Menneskets 2 sanser som fortæller os, hvor vi er i forhold til omgivelserne:

  1. Balancesansen (Labyrintsansen).
  2. Muskel-led sansen (Kinæstesisansen)

Det er igennem bearbejdelse af information fra disse sanser, at barnet oplever og forholder os til verden. Det vi sige sanseintegrationsprocessen gør det muligt for dit barn at lære at reagere på en hensigtsmæssig måde, og kan derfor ses som en forudsætning for barnets udvikling og læring. Så er hjernen dårlig til at integrere og sortere sanseinformationerne, kan det få indflydelse på dit barns liv og give barnet udfordringer i dagligdagen.

Træning af sanseintegrationsproblemer

Træning af sanseintegrationsproblemer går derfor ud på at stimulere de primære sanser: labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesansen) samt kinæstesisansen (muskel- og ledsansen), så de bliver velstimulerede, og ikke påvirker barnet i en negativ retning. 

Er de primære sanser velstimulerede, vil det give barnet større mulighed for at opnå en bedre motorik, øge koncentrations- og indlæringsevnerne samt forbedre barnets psykiske og sociale adfærd.

Derudover er det vigtigt, at der skabes nogle trygge og faste rammer omkring barnet, at barnet skærmes mod for mange sansepåvirkninger, så det undgår at blive overstimuleret, samt at der er tid, ro og nærvær omkring barnet. Barnet har desuden ofte brug for hjælp til at skifte fra den ene aktivitet til den andet, samt til at deltage i nye relationer og tiltag.

 Tryk her på KONTAKT MIG og lad os sammen hjælpe dit barn.