Hvad er sansemotorik?

Kroppen får konstant en masse sanseimpulser fra omverdenen. Disse impulser sendes via nervebaner og centralnervesystem til hjernen. Her modtager, registrerer, bearbejder og videresendes impulserne. Derefter sendes der besked fra hjernen ud til kroppen, og barnet foretager en bevægelse. Dette er en meget kompleks proces, som konstant er aktiv og hele tiden i udvikling. Dvs. barnet sanser, bearbejder sanserne i hjernen og bevæger sig.

Hvilken betydning har sansemotorikken?

Uden vi tænker over det, er vores krop hele tiden i bevægelse. Kroppen tilpasser sig, ændrer konstant stilling, og slapper af eller strammer sig op, alt efter behovet. Vi er ikke opmærksomme på alle disse sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser, og vi lægger ikke mærke til, hvor meget vores krop bevæger sig.

Sansemotorikken består af 3 primære sanser:

  1. Labyrintsansen (balancesansen).
  2. Taktilsansen (følesansen).
  3. Kinæstesisansen (muskel- og ledsansen).

Disse 3 sanser danner sammen med synet barnets balance, og er grundlaget for al bevægelse, indlæring og udvikling.  

Når dit barn leger, kommunikerer barnet gennem legen, og kroppen involveres i næsten alt, hvad barnet foretager sig. Bevægelse bliver nøglen til barnets udvikling både motorisk og mentalt, samt en god måde at være sammen på socialt. Hvis dit barns krop begrænser barnet, vil det hurtigt blive ekskluderet fra fællesskabet eller trække sig og blive passivt.

sansemotorik

Træning af sansemotorik

Dit barns fysiske aktivitetsvaner opbygges i de første leveår, og følger børnene op i skolealderen og videre ind i voksenalderen. I mange år har forskningen vist, at fysisk aktivitet fremmer barnets indlæring, koncentration, hukommelse og sproglige udvikling. Børn får færre psykiske problemer, øget selvværd, større selvtillid samt et sundere helbred.

Når dit barn bevæger sig, sætter bevægelserne gang i hjernens kemi, og der frigives neurotransmitterstoffer. Disse stoffer giver en fornemmelse af velbehag, positivitet og motivation, hvilket skaber grobund for indlæring og videre udvikling hos barnet.

En dansk undersøgelse: ”Tidligere indsats” udarbejdet af Anne Brodersen og Bente Pedersen, 2016, viser, at man kan opdage børns sansemotoriske vanskeligheder meget tidligere, og at det er vigtigt at børn er fysisk aktive fra de er helt små. 

https://www.motorikognatur.dk/CustomerData/Files/Folders/10-tidligere-indsats/52_unders%C3%B8gelsen-tidligere-indsats-rapport2.pdf

 Tryk her på KONTAKT MIG og lad os sammen hjælpe dit barn. 

sansemotorik