Træning af grundmotoriske problemer

Barnets sanser modtager konstant en masse sanseinput fra omverdenen, som sendes til hjernen og giver besked om alt, der foregår i og omkring barnet. Hjernen fortolker og bearbejder de indtryk den modtager fra sanserne, hvorefter den sender besked til kroppen om at udføre en passende bevægelse. Samspillet mellem sanser og bevægelser kaldes sansemotorik, og for at opnå en god grundmotorik er det vigtigt, at sansemotorikken trænes. Ved at træne sansemotorikken skærpes barnets sanser, så barnet bliver bedre til at modtage sanseindtryk og bedre til at bearbejde dem i hjernen.

Labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen er de tre vigtige primære sanser, som skal trænes. Fælles for de tre sanser er, at de hele tiden skal stimuleres for ikke at blive ”sløve” og understimulerede. 

Børn med grundmotoriske problemer har brug for specifik og målrettet træning, som stimulerer barnets primære sanser, og sørger for at barnet kommer igennem de grundmotoriske udviklingstrin. Træningen skal tilpasses det enkelte barn, tage udgangspunkt i barnets ressourcer og bygges op fra bunden, så barnets fundament for den videre udvikling bliver så solid som muligt.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.