Træning af kinæstesisansen

Kinæstesisansen stimuleres og trænes ved de bevægelser som barnet aktivt foretager sig. Derfor er det vigtigt at barnet dagligt får styrket sin stabilitet og sine muskler. Kinæstesisansen har stor betydning for vores bevægelsers præcision, kropsbevidsthed, musklernes spænding (tonus), balance, samt for vores rum- og retningsfornemmelse.

For at små barnet skal opnå en god og velstimuleret kinæstesisans, er det vigtigt, at det lille barn selv lærer at komme fra maveliggende til siddende, fra siddende til stående, samt selv lærer at gå frit rundt, med de fald og den usikkerhed der skal til. Barnet skal lege frit og lære af kroppens egne erfaringer. Jo flere erfaringer barnet har med sig fra den frie leg og bevægelse, des større er det fundament, som barnet skal bygge videre på resten af livet.

Større børn vil især have gavn af vægtbærende aktiviteter, hvor kroppen bruges som vægtstang. Fx løb, hoppe, hinke, mosle, bryde og bære rundt på ting (brænde, sten, spande mv.), er aktiviteter som kan bruges til træning af kinæstesisansen.

Kinæstesisansen har også betydning for barnets rum- og retningsfornemmelse. Når barnet kryber, kravler, går, hopper eller løber får barnet en fornemmelse af afstand, fordi barnet bruger sig egen krop til at måle afstanden med. Det samme gælder for barnets retningsbegreb. Når barnet bevæger sig i rummet, giver det grundlag for fornemmelsen af retning.

Men kinæstesisansen kan ikke trænes alene, da den er afhængig af labyrint- og taktilsansen, derfor er det vigtigt at både labyrint- og taktilsansen bliver velstimulerede. Børn med kinæstetiske problemer har brug for den rette udredning og træning, for at barnet kan udvikle sin motorik og få succesoplevelser. 

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.