Træning af samsynet

Det er de færreste mennesker, som naturligt har et perfekt syn. For de fleste mennesker vil synstræning være relevant uanset alder og beskæftigelse, fordi udfordringerne med samsynet ofte kan trænes væk.

Synstræning er øvelser, der styrker øjnenes muskulatur, træner øjnene i at fokusere samt får øjnene til at arbejde bedre sammen. Øjentræningen har desuden til formål at:

  • Give øjnene de bedste forudsætninger for at kunne tilføre hjernen vigtige oplysninger om verden.
  • Gøre personen bedre til at koordinere sine øjenbevægelser i alle retninger.
  • Blive bedre til at opfatte dybder og afstand.
  • Blive bedre til at se, hvad der foregår i yderpolerne af synsfeltet, imens der fokuseres på noget andet.
  • Gøre at synet hurtigt kan omstille sig fra at se fjernt til nært og omvendt.

Selv om øjentræningsøvelser ikke kan korrigere aldersbetinget kortsynethed, overdreven blinken og dysleksi (ordblindhed), så kan det være til stor hjælp for både børn, unge og voksne, som fx har svært ved at fokusere pga. for svage øjenmuskler. Øjentræning kan hjælpe personer med et dovent øje, personer som har en forstyrrelse i øjnenes indbyrdes stilling, ved dobbeltsyn, nogle former for bygningsfejl, personer som har svært ved at se 3D billeder, læseproblemer mv.

Synstræningen kombineres med træning af motorikken, stimulering af labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen, koordinations- og balancetræning samt træning af kropsbevidstheden. Træningen er desuden tilpasset specifik til personens behov og udfordringer.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.