Træning af sanseintegrationsproblemer

Træning af sanseintegrationsproblemer går bl.a. ud på at stimulere de primære sanser: labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesansen) samt kinæstesisansen (muskel-led sansen) så de bliver velstimulerede, og ikke påvirker barnet i en negativ retning. Er de primære sanser velstimulerede vil det give barnet større mulighed for at opnå en bedre motorik, øge koncentrations- og indlæringsevnerne samt forbedre barnets psykiske, kognitive og sociale adfærd.

Derudover er det vigtigt, at der skabes nogle trygge og faste rammer omkring barnet, at barnet skærmes mod for mange sansepåvirkninger, så det undgår at blive overstimuleret, samt at der er tid, ro og nærvær omkring barnet.

Barnet har desuden ofte brug for hjælp til at skifte fra den ene aktivitet til den andet, hjælp til at deltage i nye relationer og tiltag.

Det er vigtigt at et barn med sanseintegrationsproblemer bliver testet, samt at der sammensættes et træningsprogram specifikt til barnet.  I træningen tages der udgangspunkt i barnets ressourcer og øvelserne gradueres hele tiden, så de passer til barnet.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.