Træning af sansemotoriske problemer

Børns fysiske aktivitetsvaner opbygges i de første leveår, og følger børnene op i skolealderen og videre ind i voksenalderen. I de seneste år har forskningen vist, at fysisk aktivitet fremmer barnets indlæring, koncentration, hukommelse og sproglige udvikling. Børn får færre psykiske problemer, øget selvværd, større selvtillid samt et sundere helbred.

Når børn bevæger sig, sætter deres bevægelser gang i hjernens kemi, og der frigives neurotransmitterstoffer, som giver en fornemmelse af velbehag, positivitet og motivation hos børnene. Dette skaber grobund for indlæring og videre udvikling hos det enkelte barn.

For at hjælpe børn med sansemotoriske problemer, skal man give børnene lov til at tumle og afprøve deres bevægelser i trygge rammer, og ikke pakke dem ind i vat og sikkerhedsregler. Børn lærer med kroppen og for at barnet kan opnå et solidt motorisk fundament, skal de have lov til at være fysisk aktive. Bevægelserne skal gentages igen og igen, indtil de er automatiserede. 

Derfor er det vigtigt at et barn med sansemotoriske udfordringer bliver testet for at afklare barnets problemstillinger, samt at der udarbejdes træningsøvelser, som er tilpasset til det enkelte barns behov og udfordringer. Ved at give barnet den rigtige træning, vil mange udfordringer nu og senere i livet kunne elimineres.   

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.