Træning af taktilsansen

Berøring er den mest basale form for kommunikation, der benyttes af såvel dyr som mennesker. Stimulering af huden og den taktile sans er lige efter fødslen vigtig for barnets tilknytning til moderen. Tilknytning er en forudsætning for den grundlæggende tryghed, hvilket igen er en forudsætning for vores personlighedsudvikling.

Nyere forskning viser desuden, at berøring har en positiv påvirkning på vores immunsystem, samt at hvis vi kan tolerere fysisk kontakt fra andre, og føler velvære ved dette, så er vi tilbøjelige til at være mere tilfreds med livet og os selv.

Derfor spiller den taktile stimulation en vigtig rolle for både børn men også unges sociale, følelsesmæssige, fysiske, sproglige og kognitive udvikling. 

Taktilsansen kan stimuleres på mange måder, men det er vigtigt at et barn med taktile problemer bliver testet, og at der udarbejdes et specifikt træningsprogram til barnet, hvor stimuleringen af taktilsansen tilpasses til det niveau, som barnet kan klare. Det er nemt at komme til at overstimulere barnet, hvilket giver ubehag og forværrer situationen.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.