Individuel motoriktræning hjælper børn
til en lettere skoledag

Forskning viser, at med den rette motoriske træning kan man hjælpe børn og unge, som er udfordret i dagligdagen, og har svært at gå i skole. Det kan fx være børn, som har svært ved at lære at læse og regne pga. samsynsproblemer. Børn som socialt trækker sig fra fællesskabet. Børn som motorisk er bagud i deres udvikling i forhold til andre børn og ofte falder eller vælter ting. Børn med sproglige vanskeligheder, nedsat koncentration, indlæringsvanskeligheder eller lignende.

Refsvindinge Friskole og GJ Motorik
Refsvindinge Friskole og GJ Motorik

Refsvindinge Friskole

Refsvindinge Friskole har sat et nyt tiltag i gang. To ansatte (en pædagog og en lærer) har været på motorik kursus hos mig i GJ Motorik. De udfører nu dagligt individuelt motorisk træning med nogle af
de børn, som synes det er svært at indlære og koncentrere sig i timerne, og som har brug for at få grundmotorikken opbygget, så skoledagen bliver lettere.

De børn som tilbydes et motorikforløb, starter i min klinik GJ Motorik sammen ved deres forældre. 
Her laver jeg først en motorisk test på børnene. Derefter vejleder jeg forældrene i, hvad de kan træne derhjemme for at hjælpe deres barn. Efterfølgende kommer jeg ud på Refsvindinge Friskole og vejleder skolens motoriktrænere i, hvilke øvelser der vil være relevante at træne på skolen med det enkelte barn. Ca. hver 4-5 uge kommer jeg på skolen og justerer øvelserne sammen med personalet. På den måde er træningen hele tiden udviklende for det enkelte barn. Et super godt projekt, men rigtig gode resultater. Tænk hvis flere skoler ville kopiere dette projekt, for at hjælpe deres børn.

Forskning viser, at der i hver klasse sidder mindst
2 elever, som synes det er svært at gå i skole

Jeg har arbejdet 5 år på to folkeskoler, 3 år i GJ Motorik og trænet over 200 børn. Jeg ved hvilken forskel individuel målrettet træning i en kort periode, kan gøre for disse børn. Hvad hjælper det f.eks. at give et barn ekstra støttetimer i læseundervisning, hvis barnet ser dobbelt? Det kunne være dejligt at få lov til at hjælpe endnu flere børn til at få en sjovere hverdag og lettere skolegang. 
Måske vil du hjælpe med at give budskabet videre?

Få yderligere oplysninger

Avisen Forside 6. oktober 2020