Hvad er arousal?

Arousal bliver også kaldt vågenhed. Arousal er et udtryk for hjernestammens vågenhed eller modtagelighed for sanseindtryk. Hos de fleste børn, unge og voksne ligger vågenhedsniveauet indenfor normalområdet, men hos nogle er deres arousal for lav (hypo arousal) eller for høj (hyper arousal).

Hvilken betydning har arousal?

Vores hjerne modtager konstant en masse impulser fra vores sanser. Hjernen skal kunne vælge lige netop dem, som er vigtige i den aktuelle situation og samtidig udelukke øvrige irrelevante sanseindtryk. Hjernes evne til at opfatte og behandle de informationer vi får ind, samt til at reagere hensigtsmæssigt med en bestemt bevægelse, er afhængig af hjernens vågenhed (arousal).

Arousal påvirkes af både indre og ydre sanseindtryk, som virker fremmende eller hæmmende på vores arousal. Ting som kan øge vores arousal er fx når vi griner, får frisk luft, drikker kaffe, let berøring eller når vi bevæger os. Hvorimod varme, dybe tryk og rolig musik kan dæmpe vores arousal.

gulbold

Børn med for lavt arousal kan ofte have svært ved at registrere vigtige sanseindtryk, medens børn med for høj arousal ofte har svært ved at sortere irrelevante sanseindtryk fra. At kunne regulere ligeligt mellem for lav og for høj arousal, er vigtigt for en god sanseintegration.

Hos børn med sanseintegrationsproblemer har en for høj eller lav arousal stor betydning for deres koncentration, fordi normal vågenhed og normal opmærksomhed er en forudsætning for optimal koncentration.

Hjernens vågenhed har også betydning for vores søvnrytme, bevidsthedsniveau samt for mange kognitive funktioner og opgaver. Fx er der sammenhæng mellem arousal og præstationer, både for lav og for høj arousal fører til en ringere præstation.

Børn med for høj eller for lav arousal kan derfor få en række symptomer, som påvirker deres dagligdag, koncentration, indlæring, udvikling og trivsel. Tryk her på SYMPTOMER og læs mere om hvilke udfordringer et barn kan få med for høj eller lav arousal.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.