Hjernens vågenhedsniveau

Hjernens vågenhedsniveau bliver også kald arousal, og er et udtryk for hvor klar hjernen er på at modtage sanseindtryk. Dit barns hjerne modtager konstant en masse impulser fra sanserne. Hjernen skal kunne vælge lige netop dem, som er vigtige i den aktuelle situation og samtidig udelukke øvrige irrelevante sanseindtryk. Hjernes evne til at opfatte og behandle de informationer barnet får ind, samt til at reagere hensigtsmæssigt med en bestemt bevægelse, er afhængig af hjernens vågenhed (arousal).

Hos de fleste børn, unge og voksne ligger vågenhedsniveauet indenfor normalområdet. Men hos nogle er deres arousal for høj eller for lav. 

Hvilken betydning har arousal?

Er dit barns arousal enten for høj eller for lav, kan det påvirke barnets søvnrytme, bevidsthedsniveau, hukommelse, koncentration og indlæring, fordi barnet enten kører i for højt gear eller er for sløvt.

Arousal har også betydning for, om dit barn kan skabe gode relationer til andre børn. De bedste relationer skabes, når børnenes arousal niveau er det samme. Hvis dit barn fx sidder stille og tegner eller leger med klodser, vil barnet blive forstyrret af, at et andet barn kommer løbende ind og råber. Dette skaber umiddelbart ikke de bedste relationer, men nærmere irritation og uvenskab.  

Udfordringer med høj og lav arousal

Hvis dit barns arousal høj, hindrer det barnet i at koncentrere sig og fungere i dagligdagen, fordi det kognitive tempo er for højt. Både sansning og tankerne kommer i for højt tempo, til at barnet kan nå at vælge, hvad der skal fokusere på.

  • Barnet er ofte i bevægelse og har svært ved at finde ro
  • Barnet er ofte ekstra følsomme over for berøring, lyde og lys og mangler et “filter” til at sortere i de mange sanseindtryk, som det konstant udsættes for

Hvis dit barns arousal lav er barnet ofte langsomt, initiativ svækket, falder hen og har besvær med at holde sig vågen.

  • Barnet virker fraværende, uinteresseret både i sig selv og i omgivelserne
  • Barnet kan have problemer med at orientere sig i tid, sted og egne data

Både for høj og for lav arousal har betydning for dit barns opmærksomhed, koncentrations- og indlæringsevne, fordi disse kognitive funktioner er knyttet til barnets mentale energi niveau. Det er fx svært for barnet at koncentrere sig, hvis barnet konstant har uro i kroppen og er i bevægelse. Ligeledes er det svært at holde opmærksomheden, hvis barnet er sløvt og ved at falde i søvn.   

arousal
grundmotorik
arousal
arousal

Træning af arousal

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den høje eller lave arousal spiller en afgørende rolle for dit barns kognitive funktioner. Derfor skal barnet have den rigtige træning.

Du kan påvirke dit barns arousal gennem leg og træning, og hjælpe barnet til at skifte arousal niveau. Men det er også vigtigt at barnet selv lærer at regulere sin arousal, alt efter hvilken situation barnet er i. Fx skal barnet det ene øjeblik være i et fysisk højt gear på legepladsen med en høj arousal, og i den andet øjeblikke geare ned, sidde stille i timen og koncentrere sig.

Har dit barn for høj eller lav arousal, er det vigtigt, at barnet får udarbejdet et træningsprogram, som tager udgangspunkt i barnets ressourcer, behov og udfordringer. Træningen skal starte på det niveau, dit barn er på, og gradvist geares op eller ned alt efter om barnets har høj eller lav arousal.

Lad os sammen hjælpe dit barn