Hvad er samsyn?

Når vi ser, modtager hjernen samtidig et billede fra det højre øje og et billede fra venstre øje. Hos de fleste mennesker kan hjernen smelte de to billeder sammen til et fælles billede. Dette kaldes samsyn, og er et udtryk for øjnenes evne til at arbejde sammen.

Omkring 80% af vores samlede sanseindtryk kommer fra øjnene, og synet er derfor vores vigtigste sans. Et godt syn er vigtigt, men det har lige så stor betydning, at vores øjne kan styres og koordineres korrekt. Et godt samsyn kræver først og fremmest to raske øjne, men også følgende:

  • At øjnene kan fiksere. Dvs. at øjnene samtidig kan rettes mod et punkt, uanset i hvilken retning vi skal se.
  • At øjnene kan fokusere. Dvs. at øjnene kan ”stille skarpt” på alle afstande. Når vi bliver over 40 år, kræves der dog ofte nærbriller, når ting skal ses tæt på.
  • At øjnene kan omstille sig. Dvs. at øjnene kan se tydeligt, selv om de hurtigt skal skifte mellem at se noget tæt på og langt fra.
  • At øjnene kan følge et objekt, som bevæger sig.

Evnen til samsyn er ikke medfødt. Det er kun grundlaget for samsynet, som er til stede ved fødslen. Samsynet udvikles inden for de første 1-2 leveår, og er meget følsomt over for forstyrrelser. Forudsætninger for at have et samsyn er, ud over et normalt syn på begge øjne, at øjnene peger i samme retning. Den hyppigste årsag til forstyrrelser af samsynet hos børn er medfødt skelen.

Når barnet er 8-10 år gammelt, er synet færdigudviklet. Dvs. at samsynet ikke kan nedbrydes, men det kan forstyrres, hvis personen begynder at skele eller mister synet på det ene øje. Hvis årsagen til forstyrrelsen fjernes, kommer samsynet sædvanligvis tilbage igen.

ojeklap

Hvilken betydning har samsynet?

Hjernen bruger samsynet til at bedømme afstande med samt til at orientere sig. Fx når vi skal gå over vejen, bedømmer vi afstanden til bilerne og orientere os om, hvor de kommer fra, eller når vi skal kaste, gribe og sparke til en bold, bedømmer vi også afstanden og orientere os om, i hvilken retning vi skal kaste eller sparke bolden.

Når vi ser, er billederne fra de to øjne lidt forskellige. Det ene øje ser billedet skråt fra den ene side, og det andet øje ser billedet skråt fra den anden side. Forskellen på de to billeder er meget lille, men det er nok til, at hjernen kan lave et 3-dimensionalt billede. Personer uden samsyn kan ikke se 3 D billeder. 

Når vi læser, drejes vores øjne en lille smule indad, dvs. vi gør os lidt skeløjet for at kunne læse. Nogle mennesker kan have svært ved at dreje øjnene indad, eller kan kun holde øjnene kortvarigt i denne position, før det ene eller begge øjne drejer sig udad igen. Dette medfører at bogstaverne får skygger, hopper eller bliver dobbelt. På sigt kan det give hovedpine, træthed, nedsat koncentration, irritation, uro i kroppen, trætte øjne osv., når personen prøver at læse.

Mange børn og unge går rundt med uopdagede synsproblemer og problemer med samsynet. Børnene ved ikke selv, at der er noget galt, fordi synet ikke er noget, de selv kan sammenligne med andre børn. Desuden har de altid set som de gør, så de ved ikke, at der er noget galt.

En nedsat synsfunktion kan medføre en del symptomer, samt få store konsekvenser for barnet, fordi synet er barnets vigtigste redskab til indlæring. Derfor er det vigtigt at forældre og fagpersonale omkring barnet, holder øje med om barnet viser tegn på samsynsproblemer, da det ofte påvirker barnets dagligdag, koncentrations- og indlæringsevne, trivsel mv.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Luk menu