Hvad er samsyn?

Samsyn og er et udtryk for øjnenes evne til at arbejde sammen. Det udvikles inden for de første 1-2 leveår, og er meget følsomt over for forstyrrelser. Den hyppigste årsag til forstyrrelser hos børn er medfødt skelen.

Et godt syn er vigtigt, men det har lige så stor betydning, at øjnene kan styres og koordineres korrekt. Et godt samsyn kræver først og fremmest to raske øjne, som peger i samme retning, men også at øjnene kan fiksere, fokusere, omstille sig og følge et objekt. 

Når dit barn er 6 – 8 år gammelt, er synet færdigudviklet. Dvs. at samsynet ikke kan nedbrydes, men det kan forstyrres, hvis barnet begynder at skele, eller mister synet på det ene øje.

Både børn, unge og voksne bruger i dag meget tid på at stirre på deres IPad, computerskærm og mobiltelefon, hvilket ikke er godt for samsynet. Det er utrolig ensidigt for øjnene at kigge på en skærm fra nøjagtigt samme afstand længere tid ad gangen. Det giver ikke synet og øjenmuskulaturen nogen form for udfordring, og derved vil evnen til at mestre alle de kompetencer, øjet har, stille og roligt forsvinde.

Hvilken betydning har samsynet?

Når dit barn læser, drejes øjne en lille smule indad, dvs. barnet gør sig lidt skeløjet. Hvis øjnene ikke kan holdes i denne position og drejes udad igen, vil det medføre, at bogstaverne får skygger, hopper eller bliver dobbelt. Dit barn vil derfor få svært ved at lære at læse, og ofte får barnet uro i kroppen, nedsat koncentration, ondt i øjnene, hovedpine, bliver irriteret osv.

Hjernen bruger samsynet til at bedømme afstande med samt til at orientere sig. Fx når dit barn skal gå over vejen, bedømmer barnet afstanden til bilerne og orientere sig om, hvor de kommer fra. Når barnet skal kaste, gribe og sparke til en bold, bedømmer barnet også afstanden og orienterer sig om, i hvilken retning bolden skal kastes eller sparkes.

Når dit barn ser, er billederne fra de to øjne lidt forskellige. Det ene øje ser billedet skråt fra den ene side, og det andet øje ser billedet skråt fra den anden side. Forskellen på de to billeder er meget lille, men det er nok til, at hjernen kan lave et 3-dimensionalt billede. Har dit barn ikke et godt samsyn, kan barnet ikke se 3 D billeder. Så har dit barn manglede samsyn, kan det give en del udfordringer for barnet, fordi synet er barnets vigtigste redskab til indlæring. 

Omkring 80% af vores samlede synsindtryk kommer fra øjnene, og derfor er synet den vigtigste sans

Mange børn går rundt med uopdagede samsynsproblemer. De ved ikke, at der er noget galt, fordi synet kan de ikke sammenligne med andre børn, og desuden har de altid set, som de gør. Derfor er det vigtigt, at du og andet fagpersonale, holder øje med, om dit barn viser tegn på samsynsproblemer, da det ofte påvirker barnets dagligdag og trivsel.

Samsynsproblemer

 • Træthed, ondt i øjnene og hovedet.
 • Sløret syn eller dobbeltsyn.
 • Svært ved at fokusere hurtigt og svært ved at omstille synet fra at se tæt på til langt væk.
 • Kløen i øjnene og ”grus” i øjnene.
 • Hoppende, hakkende og ukoordinerede øjenbevægelser.
 • Nedsat læseevne og læsehastighed.
 • Kort læseafstand og hovedet bevæges ved læsningen.
 • Bogstaver, tekst eller linjer springes over ved læsning.
 • Problemer med at huske det læste.
 • Dækker eller lukker det ene øje ved læsning eller når barnet laver perleplader, bygger med Lego, tegner osv. – aktiviteter tæt på.
 • Nedsat koncentration.
 • Nedsat balance.
 • Upræcise bevægelser.
 • Nedsat evne til at afstandsbedømme.
 • Problemer med orientering.
 • Svingende sportspræstationer.
samsyn

Træning af samsynet

For de fleste mennesker vil synstræning være relevant uanset alder og beskæftigelse, fordi udfordringerne med samsynet ofte kan trænes væk. Desuden er de færreste mennesker, som naturligt har et perfekt syn. Ved at træne øjenmusklerne regelmæssigt og styrke samsynet, vil det være muligt at eliminere en del af de problemstillinger, som kan opstå, hvis øjnene ikke fungere optimalt.

Selv om øjentræningsøvelser ikke kan korrigere aldersbetinget kortsynethed, overdreven blinken og dysleksi (ordblindhed), så kan det være til stor hjælp for både børn, unge og voksne. Øjentræning kan hjælpe personer med et dovent øje, personer som har en forstyrrelse i øjnenes indbyrdes stilling, ved dobbeltsyn, nogle former for bygningsfejl, personer som har svært ved at se 3D billeder, læseproblemer mv.

Synstræning er øvelser, der styrker øjnenes muskulatur, træner øjnene i at fokusere samt får øjnene til at arbejde bedre sammen. Synstræningen kombineres med træning af motorikken, stimulering af labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesansen) og kinæstesisansen (muskel- og ledsansen), koordinations- og balancetræning samt træning af kropsbevidstheden. Træningen er desuden tilpasset specifik til dit barns behov og udfordringer.

Det er aldrig for sent at hjælpe dit barn til at få et bedre samsyn uanset alder. Et bedre samsyn vil gøre hverdagen og skoledagen lettere for dit barn. Barnets koncentrations- og indlæringsevne øges og selvtilliden bliver større.

Lad os sammen hjælpe dit barn