Hvad er samsyn?

Når vi ser, modtager hjernen samtidig et billede fra det højre øje og et billede fra venstre øje. Hos de fleste mennesker kan hjernen smelte de to billeder sammen til et fælles billede. Dette kaldes samsyn, og er et udtryk for øjnenes evne til at arbejde sammen.

Omkring 80% af vores samlede sanseindtryk kommer fra øjnene, og synet er derfor vores vigtigste sans. Et godt syn er vigtigt, men det har lige så stor betydning, at vores øjne kan styres og koordineres korrekt. Et godt samsyn kræver først og fremmest to raske øjne, som peger i samme retning, men også at øjnene kan fiksere (se på det rette punkt), fokusere (stille skarpt), omstille sig (skifte mellem at se tæt på og langt væk) og følge et objekt. 

Samsynet udvikles inden for de første 1-2 leveår, og er meget følsomt over for forstyrrelser. Den hyppigste årsag til forstyrrelser af samsynet hos børn er medfødt skelen.

Når barnet er 6 – 8 år gammelt, er synet færdigudviklet. Dvs. at samsynet ikke kan nedbrydes, men det kan forstyrres, hvis personen begynder at skele eller mister synet på det ene øje. Hvis årsagen til forstyrrelsen fjernes, kommer samsynet sædvanligvis tilbage igen.

ojeklap

Hvilken betydning har samsynet?

Hjernen bruger samsynet til at bedømme afstande med samt til at orientere sig. Fx når vi skal gå over vejen, bedømmer vi afstanden til bilerne og orientere os om, hvor de kommer fra. Når vi skal kaste, gribe og sparke til en bold, bedømmer vi også afstanden og orientere os om, i hvilken retning vi skal kaste eller sparke bolden.

Når vi ser, er billederne fra de to øjne lidt forskellige. Det ene øje ser billedet skråt fra den ene side, og det andet øje ser billedet skråt fra den anden side. Forskellen på de to billeder er meget lille, men det er nok til, at hjernen kan lave et 3-dimensionalt billede. Personer uden samsyn kan ikke se 3 D billeder. 

Når vi læser, drejes vores øjne en lille smule indad, dvs. vi gør os lidt skeløjet for at kunne læse. Nogle mennesker kan have svært ved at dreje øjnene indad, eller kan kun holde øjnene kortvarigt i denne position, før det ene eller begge øjne drejer udad igen. Dette medfører at bogstaverne får skygger, hopper eller bliver dobbelt. På sigt kan det give hovedpine, træthed, nedsat koncentration, irritation, uro i kroppen, trætte øjne osv., når personen prøver at læse.

Mange børn og unge går rundt med uopdagede synsproblemer og problemer med samsynet. Børnene ved ikke, at der er noget galt, fordi synet kan de ikke sammenligne med andre børn, og desuden har de altid set som de gør. 

En nedsat synsfunktion kan medføre en del symptomer, samt få store konsekvenser for barnet, fordi synet er barnets vigtigste redskab til indlæring. Derfor er det vigtigt at forældre og fagpersonale holder øje med, om barnet viser tegn på samsynsproblemer, da det ofte påvirker barnets dagligdag. Tryk her på SYMPTOMER og læs mere om hvilke udfordringer et manglende samsyn kan give. 

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.