Om Gitte Susan Jensen

Bevægelse

Jeg er født og opvokset på vest Lolland, og har lige siden jeg var 2 år gået til gymnastik. Da jeg var omkring 10 år startede jeg som hjælpetræner, og efter et par år fik jeg ansvaret for mit første børnehold. Siden da har jeg undervist i gymnastik i over 30 år – børn, unge og voksne i alle aldre.

Jeg har altid synes, at det var dejligt at bruge kroppen og udfordre den på forskellig vis. Jeg har også altid nydt at lege og undervise andre i bevægelse, spring og motorik. Det at kunne se andre udvikle sig, overskride grænser, opnå glæde, større kropskontrol, selvtillid, få sved på panden, have det sjovt med kammeraterne mv., betyder meget for mig.

Ergoterapeut

I 1999 blev jeg uddannet ergoterapeut på Ergoterapeut og Fysioterapeut Skolen i Odense, og har arbejdet i 10 år med genoptræning af senhjerneskadede. Først et halvt år på Assens Sygehus og senere 10 år på Neurorehabiliteringen i Ringe. I løbet af årene har jeg deltaget i adskillige kurser fx i undersøgelser og behandling af spise- og synkeforstyrrelser samt lammelser i ansigtet og koppen, A-ONE, AMPS, Bobath-kursus mv.

børnemotorikhold
Gitte Susan Jensen

Pædagog

I 2009 var tiden inde til at prøve noget andet. Derfor søgte jeg ind på pædagoguddannelsen på University College Lillebælt Odense. Efter 2 år på merituddannelsen blev jeg i 2011 uddannet pædagog. Både under og efter pædagoguddannelsen arbejdede jeg i Lundsbjerg Børnehave samt i Børnecenteret Vesterparken i Ringe, hvor jeg mest var tilknyttet børnehavens specialgruppe. Senere kom jeg til Børnegården Ollerup, hvor jeg både var i vuggestuen og børnehaven, og i 2012 blev jeg ansat på Espe Skole i deres SFO.

 Det har været spændende at følge børnene i deres udvikling på forskellige alderstrin, og jeg har alle steder lavet forskellig former for leg, bevægelse og motorik med børnene. De fleste børn klarer sig motorisk godt, men det er i løbet af årene også gået op for mig, at flere og flere børn halter bagefter. De er motorisk udfordret, hvilket påvirker deres sociale, kognitive, psykiske og sproglige udvikling. Børnene får sværere ved at koncentrere sig, nedsat indlæringsevne og deres selvtillid og trivsel bliver dårligere.

Motorikvejleder

I 2013 tog jeg Motorikvejleder uddannelsen på Vends Motorik- og Naturskole på Nordfyn. Jeg ønskede at koble min ergoterapeutiske viden, pædagogikken samt mine mange års erfaringer som gymnastikinstruktør sammen. Håbet var at hjælpe nogle af de børn, som er motorisk udfordret og som mistrives af den ene eller anden årsag.

Motorikprojektet

Efter at have taget Motorikvejleder uddannelsen, kørte jeg et 1-års motorikprojekt i Faaborg Midtfyns kommune i 2014. Projektet omfattede børn fra Espe skole og Tingagerskolen i Ringe, og gik ud på at lave motorisk træning med børn, som havde indlæringsvanskeligheder og faldende trivsel. Disse motorikbørn blev tilbudt en lektions motoriktræning hver dag i 3 måneder.

labyrintsansen
labyrintsansen

Børnebehandling

Projektet var en stor succes, og fra 2014-19 har jeg arbejdet som ergoterapeut, pædagog og motorikvejler på Espe Skole og Tingagerskolen i Ringe, og behandlet og hjulpet over 150 børn. Det har været fantastisk at se, hvordan børnene har udviklet sig. Stille og roligt har de via leg og specifik individuel træning fået:

 • Stimuleret deres primære sanser (labyrintsanse, taktilsans og kinæstesisans).
 • Større bevægelsesglæde og kropskontrol.
 • Øget deres muskelstyrke.
 • Er blevet meget bedre til at lave koordinerede bevægelser.
 • Bedre finmotorik og kan fx bedre holde rigtigt på blyanten.
 • Forbedret deres sociale kompetencer.
 • Bedre samsyn og mange af børnene er blevet bedre til at læse, idet dobbeltsynet er væk.
 • De har opnået større koncentration og forbedret deres indlæringsevne.
 • Fået ro på kroppen eller er kommet ud af ”osteklokken”.
 • Forbedret deres sproglige udvikling.
 • Og ikke mindst børnene er blevet meget gladere, trives bedre i skolen og deres selvtillid er steget mærkbart.
 • Derudover har både forældre, pædagoger og lærere kunnet mærke store forandringer hos en stor del af børnene.
Det at kunne hjælpe børn med forskellige udfordringer, har utrolig stor betydning for mig. I starten kom børnene slukøret ind ad døren og var fortvivlet, men efter 3 måneders intensiv specifik træning hoppede de ud igen med større selvtillid og livsglæde. Det varmede helt inde i hjertet. 

GJ Motorik

Det at kunne hjælpe børn og unge i alle aldre var grobunden til at starte klinikken – GJ Motorik i maj 2019. Håbet var og er, at kunne hjælpe endnu flere børn og unge i alle aldre med deres motoriske udfordringer, så de opnår de bedste forudsætninger for indlæring, udvikling og trivsel videre frem i livet.

Stimulastik

I 2019 blev jeg certificeret stimulastik instruktør og har taget forskellige babymotorik kurser igennem DGI for at være godt rustet til at lege og træne børn fra ca. 2 mdr. og opefter.

Lad os sammen hjælpe dit barn