Har dit barn udfordringer med følesansen/taktilsansen?

Kender du til et eller flere af nedenstående udfordringer kan det skyldes, at dit barns følesans er understimuleret:

 • Dit barn vil ikke have tøjet af eller på, og mærkerne i tøjet generer
 • Neglekipning, en tur til frisøren og brusebad er et marridt for alle
 • Solcreme, bare fødder på stranden og beskidte fingre er en kamp
 • Barnet falder ofte, har dårlig kropskontrol, nedsat balance og svært ved at følge med de andre
  børn på legepladsen

Er dit barns følesans velstimuleret, vil barnet reagerer hensigtsmæssigt på alle de stimuli, som det dagligt får gennem leg, aktiviteter og fysisk kontakt, og barnet vil nemt kunne socialisere sig. Men er
der ubalance i følesansen, vil dit barn ofte blive frustreret, mistrives og dagligdagen kan blive en kamp. 

særligt sensitiv
taktilsans
taktilsans

Hvorfor reagerer dit barn så voldsomt?

Er dit barns følesans understimuleret, vil barnet sandsynligvis føle voldsomt ubehag, når det
bliver nusset, kildet, krammet, skal holdet i hånd eller sidde på skødet. Barnets hjerne tolker
hudens signaler forkert, og giver barnet en ubehagelig fornemmelse, som gør, at det forsøger
at forsvare sig selv. Det kan være grunden til at dit barn skubber, slår eller sparker. Store følelsesmæssige udsving er ofte et udtryk for, at barnets sanseapparat arbejder alt for hårdt.

Du kan hjælpe dit barn

Stimulering af følesansen spiller en vigtig rolle for både dit barn, men også for unges sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udvikling. Derfor er det vigtigt at du knuser, krammer, masserer og rører dit barn mange gange om dagen. Nyere forskning viser, at berøring har en
positiv påvirkning på immunsystemet, samt at hvis vi 
kan tolerere fysisk kontakt fra andre, så
er vi tilbøjelige til at være mere tilfredse med livet og os 
selv.

Følesansen kan stimuleres på mange måder. Men har dit barn udfordringer på dette område er
det vigtigt, at barnet får den rette træning, som er tilpasses til barnets niveau. Det er nemt at
komme til at overstimulere dit barn, hvilket ofte giver ubehag og forværrer situationen.

Fakta om følesansen

 • Følesansen kaldes også taktilsansen.
 • Følesansen er placeret som sansereceptorer overalt i huden og i slimhinderne, hvor den er med til at registrere sanseindtryk som varme/kulde og smerte/velbehag.
 • Følesansen dannes når fostret er 10- 12 uger gammelt.

Berøring er den mest basale form for kommunikation, den benyttes af såvel dyr som mennesker. Stimulering af huden og følesansen er lige efter fødslen vigtig for barnets tilknytning til moderen. Tilknytning er en forudsætning for den grundlæggende tryghed, hvilket igen er en forudsætning for vores personlighedsudvikling.

Følesansen hjælper også dit barn, når det er sammen med andre mennesker til at skelne mellem, hvor barnet selv går til, og hvor andre personer begynder. Sansen har derfor stor betydning for kontakten og samvær med andre mennesker, og får på den måde stor indflydelse på dit barns
psyke og følelsesliv. 
 

taktilsans
taktilsans
taktilsans
op at sidde

Symptomer på ubalance i følesansen/taktilsansen

Har dit barn udfordringer med følesansen, så kan du sikkert nikke genkendende til et eller flere af nedenstående udsagn;

 • Ubehag ved fysisk berøring.      
 • Uro i kroppen og hyperaktivitet
 • Udadreagerende adfærd
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat kropsfornemmelse og kropskontrol
 • Upræcise bevægelser
 • Nedsat balance
 • Øget følsomhed over for sanseindtryk
 • Påvirke følelseslivet
 • Forsinket sproglig udvikling

Lad os sammen hjælpe dit barn