Følesansen

Følesansen bliver også kaldt taktilsansen. Den er placeret som sansereceptorer overalt i huden og i slimhinderne, hvor den er med til at registrere sanseindtryk, som fx varme/kulde og smerte/velbehag. Sansereceptorerne dannes når fostret er 10 – 12 uger gammelt. 

En understimuleret følesans kan gøre hverdagen til en kamp for alle

Er dit barns følesans understimuleret, kan det være årsagent til, at dit barn ikke vil have tøjet af eller på, og at mærkerne i tøjet generer. Neglekipning, en tur til frisøren og brusebad kan være et marridt for alle. Lige som solcreme, bare fødder på stranden og beskidte fingre kan være en kamp. 

Er dit barn følesans understimuleret, vil barnet sandsynligvis føle voldsomt ubehag, når det bliver nusset, kildet, krammet, skal holdet i hånd eller sidde på skødet. Barnets hjerne tolker hudens signaler forkert, og giver barnet en ubehagelig fornemmelse, som gør, at det forsøger at forsvare sig selv. Det kan være grunden til at dit barn skubber, slår eller sparker. Store følelsesmæssige udsving er ofte et udtryk for, at barnets sanseapparat arbejder alt for hårdt.

taktilsans
taktilsans
sanseintegration
taktilsans

Hvilken betydning har følesansen?

Berøring er den mest basale form for kommunikation, den benyttes af såvel dyr som mennesker. Stimulering af huden og følesansen er lige efter fødslen vigtig for barnets tilknytning til moderen. Tilknytning er en forudsætning for den grundlæggende tryghed, hvilket igen er en forudsætning for vores personlighedsudvikling.

Følesansen hjælper også dit barn, når det er sammen med andre mennesker til at skelne mellem, hvor barnet selv går til, og hvor andre personer begynder. Sansen har derfor stor betydning for kontakten og samvær med andre mennesker, og får på den måde stor indflydelse på dit barns psyke og følelsesliv. Følesansen har desuden stor betydning for dit barns balance, stabilitet og kropsbevidsthed.

Er dit barns følesans velstimuleret, vil barnet reagerer hensigtsmæssigt på alle de stimuli, som det dagligt får gennem leg og fysisk kontakt med andre børn og voksne, og barnet vil nemt kunne socialisere sig. Men er der ubalance i følesansen, vil dit barn ofte blive frustreret og mistrives.

Symptomer på ubalance i følesans

Har dit barn udfordringer med følesansen, så kan du sikkert nikke genkendende til et  eller flere af nedenstående udsagn;

  • Ubehag ved fysisk berøring.
  • Uro i kroppen og hyperaktivitet.
  • Udadreagerende adfærd.
  • Koncentrationsbesvær.
  • Nedsat kropsfornemmelse og kropskontrol.
  • Upræcise bevægelser.
  • Nedsat balance.
  • Øget følsomhed over for sanseindtryk.
  • Påvirke følelseslivet.
  • Forsinket sproglig udvikling.

Træning af følesansen

Stimulering af følesansen spiller en vigtig rolle for både dit barn, men også for unges sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udvikling.

Nyere forskning viser, at berøring har en positiv påvirkning på immunsystemet, samt at hvis vi kan tolerere fysisk kontakt fra andre, og synes det er dejligt, så er vi tilbøjelige til at være mere tilfredse med livet og os selv.

Følesansen kan stimuleres på mange måder. Men har dit barn udfordringer på dette område, er det vigtigt, at barnet får udarbejdet et specifikt træningsprogram, som er tilpasses til barnets niveau. Det er nemt at komme til at overstimulere dit barn, hvilket ofte giver ubehag og forværrer situationen.

taktilsans
taktilsans
taktilsans

Lad os sammen hjælpe dit barn