Hvad er taktilsansen?

Taktilsansen er vores følesans. Den er placeret som sansereceptorer overalt i huden og i slimhinderne, hvor de er med til at registrere sanseindtryk, som fx varme/kulde og smerte/velbehag. Sansereceptorerne dannes når fostret er 10 – 12 uger gammelt. 

En understimuleret følesans kan gøre hverdagen besværlig for dit barn.

I dagligdagen kan taktile problemer fx medføre, at dit barn ikke vil have tøjet af eller på, og at mærkerne i tøjet generer. Barnet kan ikke lide at få brusebad, få klippet negle, komme til frisør, få smurt creme på, få børstet tænder, snavsede fingre, gå på bare tæer mv.

Barnet føler voldsomt ubehag, når det bliver nusset, kildet, krammet, skal holdet i hånd, stå tæt eller sidde på skødet. Barnet kommer ofte til at skubbe, slå eller sparke andre børn, fordi barnets hjerne tolker hudens signaler forkert, og giver barnet en ubehagelig fornemmelse, som gør, at det forsøger at forsvare sig selv. Store følelsesmæssige udsving er ofte et udtryk for, at barnets sanseapparat arbejder alt for hårdt.

Hvilken betydning har taktilsansen?

Berøring er den mest basale form for kommunikation, den benyttes af såvel dyr som mennesker. Stimulering af huden og den taktile sans er lige efter fødslen vigtig for barnets tilknytning til moderen. Tilknytning er en forudsætning for den grundlæggende tryghed, hvilket igen er en forudsætning for vores personlighedsudvikling.

Taktilsansen hjælper også dit barn, når det er sammen med andre mennesker, til at skelne mellem hvor barnet selv går til, og hvor andre personer begynder. Sansen har derfor stor betydning for kontakten og samvær med andre mennesker, og får på den måde stor indflydelse på dit barns psyke og følelsesliv. Taktilsansen har desuden stor betydning for dit barns balance, stabilitet og kropsbevidsthed.

Er dit barns taktilsans velstimuleret, vil barnet reagerer hensigtsmæssigt på alle de stimuli, som det dagligt får gennem leg og fysisk kontakt med andre børn og voksne, og barnet vil nemt kunne socialisere sig, men er der ubalance i taktilsansen, vil dit barn ofte blive frustreret og mistrives.

Symptomer på en understimuleret taktilsans

  • Ubehag ved fysisk berøring.
  • Uro i kroppen og hyperaktivitet.
  • Udadreagerende adfærd.
  • Koncentrationsbesvær.
  • Nedsat kropsfornemmelse og kropskontrol.
  • Upræcise bevægelser.
  • Nedsat balance.
  • Øget følsomhed over for sanseindtryk.
  • Påvirke følelseslivet.
  • Forsinket sproglig udvikling.
taktilsans

Træning af taktilsansen

Taktil stimulation spiller en vigtig rolle for både dit barn, men også unges sociale, fysiske, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling.

Nyere forskning viser, at berøring har en positiv påvirkning på immunsystemet, samt at hvis vi kan tolerere fysisk kontakt fra andre, og føler velvære ved dette, så er vi tilbøjelige til at være mere tilfredse med livet og os selv.

Taktilsansen kan stimuleres på mange måder. Men har dit barn taktile problemer, er det vigtigt, at barnet får lavet en motorisk test, og at der udarbejdes et specifikt træningsprogram, som er tilpasses til barnets niveau. Det er nemt at komme til at overstimulere dit barn, hvilket ofte giver ubehag og forværrer situationen.

Lad os sammen hjælpe dit barn