Om GJ Motorik

Teorien og tankerne bag GJ Motorik er en kombination af min viden som ergoterapeut, pædagog og motorikvejleder samt 20 års arbejde bestående af træning, behandling og leg med børn, unge og voksne på forskellig vis. Det at have haft rigtig mange mennesker i hænderne gennem de sidste 30 år – til gymnastik, på sygehus, i daginstitution samt til individuel træning, har givet mig en masse erfaring, motivation, mod og livsglæde, som jeg bruger i GJ Motorik til at hjælpe andre med deres udfordringer.

GJ Motorik
GJ Motorik

Teorien bag motoriktræning

Fra motorikvejlederuddannelsen, er det især Anne Brodersens og Bente Pedersens teori om barnets grundmotoriske udvikling, som ligger til grund for træningen. De illustrerer barnets grundmotorik ved hjælp af et træ, og inddeler den i tre stadier. Stadierne er beskrevet i barnets udviklingsmæssige rækkefølge startende nedefra. 

De tre stadier

Barnets grundmotoriske bevægelser udvikles i en bestemt rækkefølge og mest inden for barnets første 18 måneder. Det er her dit barn lærer at løfte hovedet, trille, krybe, kravle, sætte sig op, rejse sig op og gå. De grundmotoriske bevægelser er ens for alle børn, og de forskellige udviklingstrin sker, når barnet er klar til dem. Forudsætningerne for at dit barn får en god grundmotorik er afhængigt af barnets sanser, reflekser, reaktioner, mobilitet samt stabilitet. Hvorimod geografi, økonomi, social status og kulturelle forhold, har ikke den store betydning for, om dit barn opnår en god grundmotorik.

Grundlege er lege som alle børn leger, og udvikles lige som grundmotorikken, i en bestemt rækkefølge. Det kan f.eks. være mor-far-barn lege, fangelege, skjul og abe-efter-lege. Legene sættes i gang af barnet selv, og kan leges i alle aldre. Grundlege er afhængige af, at dit barn har en god grundmotorik, at der er tid til at lege og et godt legemiljø. De er derimod uafhængig af geografi, sociale status, økonomi og kulturelle forhold.

Barnets færdigheder er ikke fælles for alle børn og udvikles ikke i en bestemt rækkefølge. Inspirationen til at lære færdigheder så som sprog, at læse, skrive, regne, cykle, dyrke sport, spille musik mv., kommer ude fra, og er påvirket fra det miljø og de mennesker, som dit barn vokser op sammen med. Barnets færdigheder er desuden afhængige af geografi, økonomi, social status og kulturelle forhold. Færdigheder er ikke ens i alle aldre, men de er afhængige af, at barnet har opnået en god grundmotorik samt gode evner til at lege grundlege.

GJ Motorik
GJ Motorik

Dit barns udvikling

Hvis du forestiller dig, at roden på træet ikke får næring nok, vil det påvirke hele træet. Hvis dit barns grundmotorik ikke stimuleres tilstrækkeligt, eller hvis der er elementer i grundmotorikken, som ikke fungerer perfekt fra starten, vil det påvirke barnets videre udvikling og indlæring. Er grundmotorikken ikke på plads vil det medføre, at dit barn ikke formår at få leget grundlege tilstrækkeligt til at få de erfaringer og den selvværdsfølelse, som legene giver. Det vil igen påvirke den øverste del af træet (kronen), som er barnets færdigheder.

Al læring bygger derfor på, at grundmotorikken er automatiseret, og at dit barn har en rigdom af erfaringer fra grundlegene. På den måde skabes det bedste fundament for alt senere læring. Så er der problemer med færdighederne, søges der altid i grundmotorikkens byggesten uanset hvor gammel personen er. Det er her manglerne findes. Det er også her at træningen skal iværksættes, for at få træet til at vokse og for at færdighederne kan udvikles.

Klientcentreret

I GJ Motorik arbejder jeg klientcentreret. Dvs. barnets interesser, prioriteringer, valg og ønsker respekteres, og jeg tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. Træningen bliver hele tiden gradueret, så den ligger inden for den nærmeste udviklingszone og altid er målrettet og udviklende for dit barn. Der er under hele forløbet et højt informationsniveau både til dig og dit barn. Derudover lægges der stor vægt på at skabe et trygt træningsmiljø for dit barn, gode relationer, samt at dit barn opnår forståelse for, hvad hensigten med træningen er. 

GDPR

Derudover efterlever GJ Motorik gældende love om tavshedspligt, patientsikkerhed og GDPR (Databeskyttelsesforordningen).

Ved første træning vil du blive bedt om at give samtykke til følgende:

Jeg giver hermed tilladelse til at GJ Motorik må opbevare følgende data på GJ Motoriks firma pc og i samlemappe, så længe mit barn er i et individuelt træningsforløb eller går på et børnemotorikhold:

  • Vores mailkorrespondance – før og under det individuelle træningsforløb samt så længe jeg er tilmeldt og går på et børnemotorikhold
  • Kontakt oplysninger på mig og dit barn (navne, adresse, mobilnummer, mailadresse og barnets alder)
  • Det udfyldte spørgeskema, som jeg har sendt på mail til GJ Motorik, ved individuelt træningsforløb
  • Status på den motoriske test, som udarbejdes af Gitte Susan Jensen ved individuelle træningsforløb, og som sendes til mig på mail
  • Træningsøvelser og notater angående træningsforløbet

Ovenstående oplysningerne slettes efter end træningsforløb og når børnemotorikholdet stopper.

Det er til en hver tid muligt at se de opbevarede data, rette fejl, slette data eller trække samtykke tilbage.

GJ Motorik

Få yderligere oplysninger