Hvad er sansemotorik?

Sansemotorik betyder sansning og motorik, og er samspillet mellem vores sanser, hjernen, kroppen og bevægelser.

Kroppen får konstant en masse sanseimpulser fra omverdenen. Disse sanseimpulser sendes via nervebaner og centralnervesystem til hjernen. Her modtager, registrerer, bearbejder og videresendes sanseimpulserne. Derefter sendes der besked fra hjernen ud til kroppens bevægelsesapparat, og vi foretager en bevægelse. Denne proces kaldes sanseintegration og er en meget kompleks proces, som konstant er aktiv og hele tiden i udvikling.  Dvs. vi sanser, bearbejder sanserne i hjernen og bevæger os hele tiden.

Hvilken betydning har sansemotorikken?

Uden vi tænker over det, er vores krop hele tiden i en eller anden form for bevægelser. Kroppen tilpasser sig, ændrer konstant stilling, og slapper af eller strammer sig op alt efter behovet. Vi er ikke opmærksomme på alle disse sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser, og vi lægger ikke mærke til, hvor meget vores krop bevæger sig.

Sansemotorikken består af 3 primære sanser:

  1. Labyrintsansen (balancesansen).
  2. Taktilsansen (følesansen).
  3. Kinæstesisansen (muskel- og ledsansen).

Disse 3 sanser danner sammen med synet vores balance, og er grundlaget for al bevægelse, indlæring og udvikling.  

Når børn leger, kommunikerer de gennem legen, og deres krop involveres i næsten alt hvad de foretager sig. Bevægelse bliver nøglen til barnets udvikling både motorisk og mentalt, samt en god måde at være sammen på socialt. Hvis barnets krop begrænser barnet, fordi det ikke kan nok, vil barnet hurtigt blive ekskluderet fra fællesskabet eller trække sig og blive passiv. Derfor kan problemer med sansemotorikken give barnet forskellige symptomer. 

Tryk her på  SYMPTOMER og læs om hvilke udfordringer dit barn kan få, hvis der er problemer med sansemotorikken. 

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.

spejl