Hvorfor har dit barn sproglige udfordringer?

Den sproglige udvikling kræver at hjernen har overskud til at lære. Hvis dit barns motorik ikke er helt på plads, vil hjernen bruge rigtig meget energi på at holde styr
på kroppen, og den har derfor ikke overskud til at udvikle sproget. Så nedsat motorik kan være årsagen til at dit barn får sproglige udfordringer.

Hvorfor har dit barn motoriske udfordringer?

Nedsat sansemotorik kan være årsagen til at dit barn har motoriske udfordringer. Sansemotorik betyder sansning og motorik, og er samspillet mellem barnets sanser, hjernen, kroppen og bevægelser.

Nogle børn er født med sansemotoriske udfordringer, medens andre børn får problemer, fordi de ikke er fysisk aktive. Børn med sansemotoriske udfordringer har ofte en modstand mod at være fysisk aktiv. Deres erfaringer med bevægelse og fysisk aktive lege giver dem ofte nederlag, hvilket gør, at de foretrækker at se på frem for at være en del af legen og fællesskabet.

Hvis du kan nikke genkendende til et eller flere af nedenstående problemstillinger, kan det være fordi dit barn har sansemotoriske udfordringer:

 • Usikker motorik
 • Uro i kroppen, udadreagerende og grænsesøgende adfærd
 • Eller stille, bange og ængstelig adfærd
 • Forsinket sproglig udvikling
 • Kognitive udfoldninger fx nedsat koncentrations- og indlæringsevne
 • Svært ved at skabe og fastholde sociale relationer
 • Behov for fast struktur og kontrol
 • Øget sensitivitet
sansemotorik
motorik
Naja 11 - 2
sansemotorik

Du kan hjælpe dit barn

Når dit barn bevæger sig sætter bevægelserne gang i hjernens kemi og der frigives neuro-transmitterstoffer. Disse stoffer giver en fornemmelse af velbehag, positivitet og motivation, 
hvilket skaber grobund for indlæring og udvikling hos dit barn.

Dit barn opbygger fysiske aktivitetsvaner i de første leveår, og vanerne følger barnet op i
skolealderen og videre ind i voksenalderen. Derfor er det vigtigt at dit barn er fysisk aktiv fra
 lille af. Desuden har forskning i mange år vist, at fysisk aktivitet fremmer barnets sproglige
udvikling, indlæring, koncentration og hukommelse. Børn får færre psykiske problemer, øget
selvværd, større selvtillid samt et sundere helbred.

En dansk undersøgelse: ”Tidligere indsats” udarbejdet af Anne Brodersen og Bente Pedersen,
2016, viser, at man kan opdage børns sansemotoriske vanskeligheder meget tidligere, og at det
er vigtigt at børn er fysisk aktive fra de er helt små. (
https://www.motorikognatur.dk/CustomerData/Files/Folders/10-tidligere-indsats/52_unders%C3%B8gelsen-tidligere-indsats-rapport2.pdf).

Så har dit barn sansemotoriske udfordringer, er det vigtigt, at barnet tumler og afprøver sine bevægelser i trygge rammer Barnet skal ikke pakkes ind i vat og sikkerhedsregler, men opbygge
et solidt motorisk fundament, ved at være fysisk aktiv. Dit barn skal lære med kroppen og bevægelserne skal gentages igen og igen, indtil de er automatiserede. 
Ved at give dit barn den
rigtige træning, som passer til barnets behov og udfordringer, vil mange af de udfordringer dit barn kæmper kunne elimineres. 

Hvert 6. barn som starter i skole, har en understimuleret sansemotorik

 • Disse børn kæmper ofte med sproglige udfordringer
 • Har svært ved at følge med i timerne og problemer med indlæring
 • De ser ofte på frem for at være en del af legen i frikvartererne og i fritiden
 • De oplever tit negativ opmærksomhed fra kammeraterne som driller og mangel på sociale relationer
 • Ofte bliver de irettesat i forhold til deres adfærd både fra lærere, pædagoger og forældre
 • Deres selvtillid og trivsel påvirkes pga. den konstant negative opmærksomhed og de mange nederlag 

Hvilken betydning har sansemotorikken?

Uden vi tænker over det, er vores krop hele tiden i bevægelse. Kroppen tilpasser sig, ændrer konstant stilling, og slapper af eller strammer sig op, alt efter behovet. Vi er ikke opmærksomme på alle disse sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser, og vi lægger ikke mærke til, hvor meget vores krop bevæger sig.

Sansemotorikken består af 3 primære sanser:

 1. Balancesansen (Labyrintsansen)
 2. Følesansen (Taktilsansen)
 3. Muskel- og ledsansen (Kinæstesisansen)

Disse 3 sanser danner sammen med synet barnets balance, og er grundlaget for al bevægelse, indlæring og udvikling. Når dit barn leger, kommunikerer barnet gennem legen, og kroppen involveres i næsten alt, hvad barnet foretager sig. Bevægelse bliver nøglen til barnets udvikling både motorisk, sprogligt og mentalt, samt en god måde at være sammen på socialt. Hvis dit barns krop begrænser barnet, vil det hurtigt blive ekskluderet fra fællesskabet, trække sig og blive passivt.

sansemotorik

Lad os sammen hjælpe dit barn