Hvad er sansemotorik?

Sansemotorik betyder sansning og motorik, og er samspillet mellem barnets sanser, hjernen, kroppen og bevægelser.

Nogle børn er født med sansemotoriske udfordringer, medens andre børn får problemer, fordi de ikke er fysisk aktive. Børn med sansemotoriske udfordringer har ofte en modstand mod at være fysisk aktiv. Deres erfaringer med bevægelse og fysisk aktive lege giver dem ofte nederlag, hvilket gør, at de foretrækker at se på frem for at være en del af legen og fællesskabet.

Børn med understimuleret sansemotorik

Undersøgelser viser, at hver sjette barn, som starter i skole, har en understimuleret sansemotorik. Disse børn kæmper ofte for at følge med kammerater både i timerne, i frikvartererne og i fritiden. De oplever tit negativ opmærksomhed fra kammeraterne, som driller, mangel på sociale relationer og problemer med sproget og indlæring. Ofte bliver de irettesat i forhold til deres adfærd både fra lærere, pædagoger og forældre. Denne konstante negative opmærksomhed kan meget nemt påvirke barnets selvværd, selvtillid og trivsel. 

Hvilken betydning har sansemotorikken?

Uden vi tænker over det, er vores krop hele tiden i bevægelse. Kroppen tilpasser sig, ændrer konstant stilling, og slapper af eller strammer sig op, alt efter behovet. Vi er ikke opmærksomme på alle disse sansninger, som går forud for enhver af vores bevægelser, og vi lægger ikke mærke til, hvor meget vores krop bevæger sig.

Sansemotorikken består af 3 primære sanser:

 1. Labyrintsansen (balancesansen).
 2. Taktilsansen (følesansen).
 3. Kinæstesisansen (muskel- og ledsansen).

Disse 3 sanser danner sammen med synet barnets balance, og er grundlaget for al bevægelse, indlæring og udvikling.  

Når dit barn leger, kommunikerer barnet gennem legen, og kroppen involveres i næsten alt, hvad barnet foretager sig. Bevægelse bliver nøglen til barnets udvikling både motorisk og mentalt, samt en god måde at være sammen på socialt. Hvis dit barns krop begrænser barnet, vil det hurtigt blive ekskluderet fra fællesskabet eller trække sig og blive passivt.

sansemotorik
sansemotorik
børnemotorikhold
sansemotorik

Symptomer på sansemotoriske problemer

 • Usikker motorik.
 • Uro i kroppen, udad reagerende og grænsesøgende adfærd.
 • Eller stille, bange og ængstelig adfærd.
 • Forsinket sproglig udvikling.
 • Kognitive udfoldninger fx nedsat koncentrations- og indlæringsevne.
 • Svært ved at skabe og fastholde sociale relationer.
 • Behov for fast struktur og kontrol.
 • Øget sensitivitet.

Sansemotoriske problemer kan påvirke dit barns motoriske, sproglige, sociale og kognitive udvikling, fordi barnet konstant er på overarbejde både fysisk og mentalt.

Træning af sansemotorik

Har dit barn sansemotoriske udfordringer, er det vigtigt, at der bliver foretaget en motorisk test af dit barn, for at afklare barnets problemstillinger. Desuden skal der udarbejdes træningsøvelser, som passer til barnets behov og udfordringer. Ved at give dit barn den rigtige træning, vil mange udfordringer nu og senere i livet kunne elimineres.   

Derudover skal dit barn have lov til at tumle og afprøve sine bevægelser i trygge rammer, og ikke pakkes ind i vat og sikkerhedsregler. Barnet skal opbygge et solidt motorisk fundament, ved at være fysisk aktiv, lære med kroppen og bevægelserne skal gentages igen og igen, indtil de er automatiserede. 

Dit barns fysiske aktivitetsvaner opbygges i de første leveår, og følger barnet op i skolealderen og videre ind i voksenalderen. I mange år har forskningen vist, at fysisk aktivitet fremmer barnets indlæring, koncentration, hukommelse og sproglige udvikling. Børn får færre psykiske problemer, øget selvværd, større selvtillid samt et sundere helbred.

Når dit barn bevæger sig, sætter bevægelserne gang i hjernens kemi, og der frigives neurotransmitterstoffer. Disse stoffer giver en fornemmelse af velbehag, positivitet og motivation, hvilket skaber grobund for indlæring og videre udvikling hos barnet.

En dansk undersøgelse: ”Tidligere indsats” udarbejdet af Anne Brodersen og Bente Pedersen, 2016, viser, at man kan opdage børns sansemotoriske vanskeligheder meget tidligere, og at det er vigtigt at børn er fysisk aktive fra de er helt små. 

https://www.motorikognatur.dk/CustomerData/Files/Folders/10-tidligere-indsats/52_unders%C3%B8gelsen-tidligere-indsats-rapport2.pdf

Lad os sammen hjælpe dit barn

sansemotorik