Om os

Om Gitte Susan Jensen

Bevægelse

Jeg er født og opvokset på vest Lolland, og har lige siden jeg var 2 år gået til gymnastik. Da jeg var omkring 10 år startede jeg som hjælpetræner, og efter et par år fik jeg ansvaret for mit første børnehold. Siden da har jeg undervist i gymnastik i over 30 år – børn, unge og voksne i alle aldre.

Jeg har altid synes, at det var dejligt at bruge kroppen og udfordre den på forskellig vis. Jeg har også altid nydt at lege og undervise andre i bevægelse, spring og motorik. Det at kunne se andre udvikle sig, overskride grænser, opnå glæde, større kropskontrol, selvtillid, få sved på panden, have det sjovt med kammeraterne mv., betyder meget for mig.

Ergoterapeut

I 1999 blev jeg uddannet ergoterapeut på Ergoterapeut og Fysioterapeut Skolen i Odense, og har arbejdet i over 10 år med genoptræning af senhjerneskadede. Først et halvt år på Assens Sygehus og senere over 10 år på Neurorehabiliteringen i Ringe. I løbet af årene har jeg deltaget i adskillige kurser fx i undersøgelser og behandling af spise- og synkeforstyrrelser samt lammelser i ansigtet og koppen, A-ONE, AMPS, Bobath-kursus mv.

Pædagog

I 2009 var tiden inde til at prøve noget andet. Derfor søgte jeg ind på pædagoguddannelsen på University College Lillebælt Odense i 2009. Efter 2 år på merituddannelsen blev jeg i 2011 uddannet pædagog. Både under og efter pædagoguddannelsen arbejdede jeg i Lundsbjerg Børnehave samt i Børnecenteret Vesterparken i Ringe, hvor jeg mest var tilknyttet børnehavens specialgruppe. Senere kom jeg til Børnegården Ollerup, hvor jeg både var i vuggestuen og børnehaven, og i 2012 blev jeg ansat på Espe Skole i deres SFO.

Det har været spændende at følge børnene i deres udvikling på forskellige alderstrin, og jeg har alle steder lavet forskellig former for leg, bevægelse og motorik med børnene. De fleste børn klarer sig motorisk godt, men det er i løbet af årene også gået op for mig, at flere og flere børn halter bagefter. De er motorisk udfordret, hvilket påvirker deres sociale, kognitive, psykiske og sproglige udvikling. Børnene får sværere ved at koncentrere sig, nedsat indlæringsevne og deres selvtillid og trivsel bliver dårligere.

Motorikvejleder

I 2013 tog jeg Motorikvejleder uddannelsen på Vends Motorik- og Naturskole på Nordfyn. Jeg ønskede at koble min ergoterapeutiske viden, pædagogikken samt mine mange års erfaringer som gymnastikinstruktør sammen. Håbet var at hjælpe nogle af de børn, som er motorisk udfordret og som mistrives af den ene eller anden årsag.

Motorikprojektet

Efter at have taget Motorikvejleder uddannelsen, kørte jeg et 1-års motorikprojekt i Faaborg Midtfyns kommune i 2014. Projektet omfattede børn fra Espe skole og Tingagerskolen i Ringe, og gik ud på at lave motorisk træning med børn, som havde indlæringsvanskeligheder og faldende trivsel. Disse motorikbørn blev tilbudt en lektions motoriktræning hver dag i 3 måneder.

Børnebehandling

Projektet var en stor succes, og fra 2014-19 har jeg arbejdet som ergoterapeut, pædagog og motorikvejler på Espe Skole og Tingagerskolen i Ringe, og behandlet og hjulpet over 150 børn. Det har været fantastisk at se, hvordan børnene har udviklet sig. Stille og roligt har de via leg og specifik individuel træning fået:

 • Stimuleret deres primære sanser (labyrintsanse, taktilsans og kinæstesisans).
 • Større bevægelsesglæde.
 • Større kropskontrol.
 • Øget deres muskelstyrke.
 • Er blevet meget bedre til at lave koordinerede bevægelser.
 • Bedre finmotorik.
 • Forbedret deres sociale kompetencer.
 • Bedre samsyn og mange af børnene er blevet bedre til at læse, idet dobbeltsynet er væk.
 • De har opnået større koncentration og bedre indlæringsevne.
 • Fået ro på kroppen eller er kommet ud af ”osteklokken”.
 • Forbedret deres sproglige udvikling.
 • Og ikke mindst børnene er blevet meget gladere, trives bedre i skolen og deres selvtillid er steget mærkbart.
 • Derudover har både forældre, pædagoger og lærere kunnet mærke store forandringer hos en stor del af børnene.

Det at kunne hjælpe børn med forskellige udfordringer, har utrolig stor betydning for mig. Det at kunne se børn til at starte med komme slukøret ind ad døren, og efter 3 måneders intensiv specifik træning hopper de ud igen med større selvtillid og livsglæde. Det varmer helt ind i hjertet. 

GJ Motorik

Det at kunne hjælpe børn og unge i alle aldre var grobunden til at starte klinikken – GJ Motorik. Håbet var og er, at kunne hjælpe endnu flere børn og unge med deres motoriske udfordringer, så de opnår de bedste forudsætninger for indlæring, udvikling og trivsel videre frem i livet.

Om GJ Motorik

Barnets grundmotoriske bevægelser udvikles i en bestemt rækkefølge og mest inden for barnets første 18 måneder, hvor barnet lærer at løfte hovedet, trille, krybe, kravle, sætte sig op, rejse sig op, stå, gå og løbe. De grundmotoriske bevægelser er ens for alle børn og udviklingen sættes i gang af barnet selv, når det er klar til det. Forudsætningerne for at opnå en god grundmotorik er afhængigt af barnets sanser, reflekser, reaktioner, mobilitet samt stabilitet, hvorimod geografi, økonomi, social status og kulturelle forhold, har ikke den store betydning for, om barnet opnår en god grundmotorik.

Grundlege er lege som alle børn leger, og udvikles lige som grundmotorikken, i en bestemt rækkefølge. Det kan fx være mor-far-barn lege, fangelege, skjul og abe-efter-lege. Legene sættes i gang af barnet selv, og kan leges i alle aldre. Grundlege er afhængige af, at barnet har en god grundmotorik, at der er tid til at lege og et godt legemiljø. De er derimod uafhængig af geografi, sociale status, økonomi og kulturelle forhold.

Barnets færdigheder er der i mod ikke fælles for alle børn, og udvikles ikke i en bestemt rækkefølge som grundlege og grundmotorikken. Inspirationen til at lære færdigheder så som sprog, at læse, skrive, regne, cykle, dyrke sport, spille musik mv., kommer ude fra, og er påvirket fra det miljø og de mennesker, som barnet vokser op sammen med. Barnets færdigheder er desuden afhængige af geografi, økonomi, social status og kulturelle forhold. Færdigheder er ikke ens i alle aldre, men de er afhængige af, at barnet har opnået en god grundmotorik samt gode evner til at lege grundlege.

Hvis man forestiller sig, at roden på træet ikke får næring nok eller visner, vil det påvirke hele træet. Hvis barnets grundmotorik ikke stimuleres tilstrækkeligt, eller hvis der er elementer i grundmotorikken, som ikke fungerer perfekt fra starten, vil det påvirke barnets videre udvikling og indlæring.

Er grundmotorikken ikke på plads vil det medføre, at barnet ikke formår at få leget grundlege tilstrækkeligt til at få de erfaringer og den selvværdsfølelse, som legene giver. Dette vil igen påvirke den øverste del af træet (kronen), som er barnets færdigheder.

Al læring bygger derfor på, at grundmotorikken er automatiseret, og at barnet har en rigdom af erfaringer fra grundlege. På den måde skabes det bedste fundament for al senere læring.

Hvis der er problemer med færdighederne, søges der altid i grundmotorikkens byggesten uanset hvor gammel personen er, da det er her manglerne findes. Det er også her at træningen skal iværksættes, for at få træet til at vokse og for at færdighederne kan udvikles.

I GJ Motorik arbejdes der desuden klientcentreret. Dvs. barnets interesser, prioriteringer, valg og ønsker respekteres, og der tages udgangspunkt i barnets ressourcer samt behov. Træningen gradueres hele tiden, så den ligger inden for den nærmeste udviklingszone og altid er målrettet og udviklende for barnet.

Der er et højt informationsniveau omkring barnets situation og træningsbehov, både med barnet selv, men også med forældrene. Derudover arbejdes der på at skabe et trygt træningsmiljø, samt at barnet opnår forståelse for, hvad hensigten med træningen er. Der lægges stor vægt på gensidig dialog og respekt, samt at der skabes gode og tillidsfulde relationer til hinanden.

GJ Motorik indeholder derfor både teorier, grundværdier og tanker fra ergoterapien, pædagogikken og motorikvejleder uddannelsen, som tilsammen hjælper barnet til at udvikle sig og derved opnå større selvtillid, glæde, livskvalitet og trivsel.

Derudover efterlever GJ Motorik gældende love om GDPR (Databeskyttelsesforordningen), patientsikkerhed og tavshedspligt.

Kunderne siger:

Motoriktræning hos Gitte!

Motoriktræning, dvs. den fysiske aktivitet forbedrer arbejdshukommelsen og styrker opmærksomheden, hvilket er vigtigt i forhold til indlæring i skolen!

Efter et intensiv træningsforløb hos Gitte ses tydelig forskel på børns motorik, balance og koncentration i klassen.
Gittes øjentræning hjælper i høj grad i forhold til at kunne koncentrere sig under læsning og skrivning.

At have en god motorik giver selvtillid og derved en bedre social trivsel hos børnene!

– Mette/ pædagog