Kinæstesisansen / Muskel- og ledsansen

Kinæstesisansen har betydning for dit barns evner til at bruge sine led og muskler korrekt, samt til at lave præcise bevægelser. Den har betydning for barnets koordinationsevne, stabilitet i kroppen og balance. Derudover er kinæstesisansen med til at opbygge en god kropsbevidsthed, og lærer barnet om kroppens formåen og rækkevidde. 

Har dit barn en understimuleret kinæstesisans, vil det ofte gøre dagligdag og skolegang besværlig. I hverdagen kan symptomer ses ved, at barnet hælder mælken ved siden af glasset, sætter sig skævt på stolen, vælter jævnligt koppen, går ind i dørkarmen, falder op ad trappen, spiser grimt osv.

Hvor er kinæstesisansen placeret?

Modtageorganerne for denne sans er små følere, som er i muskler, led og sener. Når dit barn bevæger sig, sender kinæstesisansen impulser til hjerne omkring leddenes stilling og musklernes spændingstilstand. Den sørger for, at musklerne spændes og afspændes efter behov, så der kun bruges den mængde muskelkraft, som er nødvendig for at udføre en bestem bevægelse. 

Har dit barn for høj eller lav tonus?

Alle kroppens muskler har en vis spænding, også når de slapper af – det kaldes tonus. Tonus stimuleres især af sanseindtryk, og derfor er den lavest om morgenen, når kroppen ikke har modtaget nævneværdige sanseindtryk i mange timer. Men når vi vågner, får tøj på og spiser morgenmad, så stiger muskel tonus gradvist.

Hos nogle børn er tonus enten for høj eller for lav.

  1. Hvis dit barns tonus er for lav kan det medføre, at barnets bevægelser bliver kluntede, langsomme og tunge. Barnet virker slapt, udtrættes hurtigt, foretrækker stillesiddende aktiviteter, har hypermobile led, slap kropsholdning mv.
  2. Hvis dit barns tonus er for høj kan det medføre, at barnet krop ofte er stiv og spændstig, fordi den hele tiden er klar til at reagere og bevæge sig. Barnets bevægelser er ofte for voldsomme, har svært ved at slappe af, give slip og falde til ro.
Kinæstesisansen har derfor stor betydning for dit barns bevægelsesmønster, trivsel og udvikling. Har dit barn en understimuleret kinæstesisans, kan det give barnet en række udfordringer, som påvirker barnets dagligdag og gør skoledagen. 

Symptomer på understimuleret kinæstesisans

  • Upræcise og klodsede bevægelser samt svært ved at bedømme afstande, størrelse og vægt
  • Dårlig balance
  • Nedsat koordinationsevne
  • Dårlig kropskontrol og kropsfornemmelse
  • Sen motorisk udvikling
  • Pjevset og usikker adfærd
  • Ringe lyst og evner til at udforske verden
kinæstesisans
arousal
kinæstesisans
kinæstesisans

Træning af kinæstesisansen

Kinæstesisansen trænes ved de bevægelser, som dit barn aktivt foretager sig. Derfor er det vigtigt at barnet dagligt får styrket sine muskler igennem fysiske lege og sport.

Det lille barn skal selv lærer at komme fra maveliggende til siddende, fra siddende til stående, samt selv lærer at gå frit rundt, med de fald og den usikkerhed der skal til. Barnet skal lege frit og lære af kroppens egne erfaringer. Jo flere erfaringer barnet har med sig fra den frie leg og bevægelse, des større er det fundament, som barnet skal bygge videre på resten af livet.

Større børn vil især have gavn af vægtbærende aktiviteter, hvor kroppen bruges som vægtstang. Fx løb, hoppe, hinke, mosle, bryde og bære rundt på ting (brænde, sten, spande mv.), er aktiviteter, som kan bruges til træning af kinæstesisansen.

Har dit barn problemer med kinæstesisansen, er det vigtigt at, barnet får lavet en motorisk test og udarbejdet et målrettet træningsprogram, som passer til dit barn. Det er aldrig for sent at hjælpe dit barn til at få en lettere hverdag og sjovere skolegang.

Lad os sammen hjælpe dit barn