Hvad er grundmotorik?

Dit barns grundmotoriske udvikling sker primært inden for barnets første 18 måneder og er en udviklingsproces, hvor barnet kommer fra liggende som spæd, til et stående / gående individ senere i barndommen.

En god grundmotorik er fundamentet for dit barns udvikling, læring og trivsel. Den indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd, til selv at kunne tage tøj af og på, og spille fodbold i frikvartererne. Barnets hverdag er derfor fyldt med bevægelser, som kræver en god og veludviklet grundmotorik, hvor både de grove- og finmotoriske bevægelser skal fungere optimalt. 

De grov motoriske bevægelser er når dit barn fx kryber, kravler, hopper, går, løber og springer. Her bruger barnet de store muskelgrupper i kroppen. De finmotoriske bevægelser er, når barnet bruger de små muskler i hænder, fødder og ansigt og fx når dit barn skriver, binder sko, tager tøj af og på, klipper, spiser med kniv og gaffel og laver forskellig ansigtsudtryk. 

Hver 3. barn som starter i skole har motoriske udfordringer

Et barn med dårlig grundmotorik har ofte svært ved at følge med kammeraterne på legepladsen. Det trækker sig ofte fra de sociale lege, fordi barnet ikke mestrer de motoriske udfordringer, som legene indeholder. Dette medfører at barnet isolerer sig, og risikoen for mobning og overvægt øges.

Barnet kommer ind i en negativ spiral. Hvis barnet ikke løber og leger, samt er en del af fællesskabet, daler selvtilliden, og risikoen for at få indlæringsvanskeligheder øges. Lavt selvværd og følelsen af at være udenfor har utrolig stor betydning for barnets evne til at modtage undervisning. 

Rapporten ”Motorisk udvikling ved indskolingsalderen”, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i starten af 2020, viste, at 29% af de børn, som skal starte i skole, har motoriske problemer.

https://www.sdu.dk/sif/-media/images/sif/udgivelser/2020/motorisk_udvikling_ved_indskolingsalderen.pdf

grundmotorik
grundmotorik
grundmotorik
GJ Motorik
grundmotorik
grundmotorik

Grundmotorikkens betydning for dit barn

Grundmotorikken er ikke bare den første motoriske milepæl, som dit barn skal passere, men et fundament, hvorfra den motoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge. Det er desuden velkendt, at grundmotorikken spiller en afgørende rolle i forhold til barnets indlæring- og koncentrationsevne, men motorikken har også stor betydning for barnets sproglige, sociale og psykiske udvikling. 

Har dit barn grundmotoriske udfordringer vil du sikket kunne nikke genkende til eller flere af nedenstående udfordringer:

  • Forsinket udvikling
  • Dårlig motorik
  • Sproglige vanskeligheder
  • Usikker balance
  • Indlæringsproblemer
  • Hyperaktiv eller passiv adfærd
  • Nedsat koncentration
  • Sociale og følelsesmæssige udfordringer
  • Øget sensitivitet

Træning af grundmotorikken

Hvis dit barns grundmotorik skal være god, er det vigtigt at de primære sanser stimuleres. De de tre vigtigste primære sanser er balancesansen (labyrintsansen), følesansen (taktilsansen) og muskel- og ledsansen (kinæstesisansen). 

Barnets hjerne modtager konstant en masse sanseindtryk fra omverden, som fortolkes og bearbejdes i hjernen. Herefter sender hjernen besked til barnets krop, om at udføre en passende bevægelse. Dette kaldes sansemotorik. Ved at træne dit barns sansemotorik, skærper du barnets sanser, og hjælper dit barn til bedre at kunne bearbejde de sanseindtryk som det får. På den måde hjælper du dit barn til at få en god grundmotorik.

Har du et barn med grundmotoriske problemer, er det derfor vigtigt, at barnet får en specifik og målrettet træning, som stimulerer barnets primære sanser, og sørger for at barnet kommer igennem de grundmotoriske udvikling trin for trin. Træningen skal tilpasses til dit barn, tage udgangspunkt i barnets ressourcer og behov, så dit barns fundament for indlæring og udvikling bliver så solid som muligt.

Lad os sammen hjælpe dit barn