Hvad er grundmotorik?

Dit barns grundmotorik udvikles primært inden for barnets første 18 måneder og er en udviklingsproces, hvor barnet kommer fra liggende som spæd, til et stående / gående individ senere i barndommen.

En god grundmotorik er fundamentet for dit barns udvikling, læring og trivsel. Den indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd, til selv at kunne tage tøj af og på, og spille fodbold i frikvartererne. Barnets hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god veludviklet grundmotorik.

Skolebørn og motorik

Hver tredje barn som starter i skole har motoriske udfordringer. Børn med dårlig grundmotorik har ofte svært ved at følge med kammeraterne på legepladsen. De trækker sig fra de sociale lege, fordi de ikke mestrer de motoriske udfordringer, som legene indeholder. Det medfører at børnene isolerer sig, og risikoen for mobning og overvægt øges.

For barnet er det en negativ spiral. Når barnet ikke løber og leger, og er en del af fællesskabet, daler selvtilliden, og risikoen for at få indlæringsvanskeligheder øges. Lavt selvværd og følelsen af at være udenfor betyder meget for barnets evne til at modtage undervisning. 

Rapporten ”Motorisk udvikling ved indskolingsalderen”, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i starten af 2020, viste, at 29% af de børn, som skal starte i skole, har motoriske problemer. https://www.sdu.dk/sif/-media/images/sif/udgivelser/2020/motorisk_udvikling_ved_indskolingsalderen.pdf

Hvilken betydning har grundmotorikken?

Grundmotorikken er ikke bare den første motoriske milepæl, som barnet skal passere, men et fundament, hvorfra den motoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge. Det er desuden igennem grundmotorikken at grov- og finmotorikken udvikles.

Grovmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de store muskler i kroppen bruges. Fx når dit barn:

 • Kryber
 • Kravler
 • Hopper
 • Går
 • Løber
 • Springer

Finmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de små muskler bruges i hånden, foden og ansigtet. Fx når dit barn:

 • Skriver
 • Binder sko
 • Tager tøj af og på
 • Klipper
 • Spiser med kniv og gaffel
 • Laver forskellige ansigtsudtryk

Det er desuden velkendt, at grundmotorikken spiller en afgørende rolle i forhold til indlæring- og koncentrationsevne, motivation, sprog og sociale inklusion.

Symptomer på grundmotoriske problemer

 • Forsinket udvikling hos barnet.
 • Dårlig motorik.
 • Sproglige vanskeligheder.
 • Usikker balance.
 • Indlæringsproblemer.
 • Hyperaktiv eller passiv adfærd.
 • Nedsat koncentration.
 • Sociale og følelsesmæssige udfordringer.
 • Øget sensitivitet.
GJ Motorik

Træning af grundmotorikken

Dit barns sanser modtager konstant en masse sanseinput fra omverdenen, som sendes til hjernen og giver besked om alt, hvad der foregår i og omkring barnet. Hjernen fortolker og bearbejder de indtryk den modtager fra sanserne, hvorefter den sender besked til barnets krop om at udføre en passende bevægelse. Samspillet mellem sanser og bevægelser kaldes sansemotorik, og for at opnå en god grundmotorik er det vigtigt, at sansemotorikken trænes. Så ved at træne sansemotorikken skærpes dit barns sanser, og barnet bliver derved bedre til at modtage sanseindtryk og bedre til at bearbejde dem i hjernen.

Labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesansen) og kinæstesisansen (muskel- og ledsansen) er de tre vigtige sanser, som skal trænes, for at dit barn opnår en god grundmotorik. 

Har du et barn med grundmotoriske problemer, er det vigtigt, at barnet får en specifik og målrettet træning, som stimulerer barnets primære sanser, og sørger for at barnet kommer igennem de grundmotoriske udviklingstrin. Træningen skal tilpasses til dit barn, tage udgangspunkt i barnets ressourcer og behov, så dit barns fundament for indlæring og udvikling bliver så solid som muligt.

Lad os sammen hjælpe dit barn