Hvad er grundmotorik?

Barnets grundmotorik udvikles primært inden for barnets første 18 måneder. Den kommer inde fra barnet selv, og skal ikke sættes i gang. Dvs. når barnet er klar til at løfte hovedet og udforske verden, vil det begynde at løfte hovedet, og når barnet er klar til at rejse sig fra siddende til stående, vil det prøve at komme op at stå. Grundmotorikken er derfor igangsætter for den udviklingsproces, hvor barnet kommer fra liggende som spæd, til et stående/gående individ senere i barndommen. 

grundmotorik

Hvilken betydning har grundmotorikken?

En god grundmotorik er fundamentet for barnets udvikling, læring og færdigheder. Den danner grundlaget for alt det, som barnet skal lære fra fødslen af og videre frem i livet. Grundmotorikken indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd til at spille fodbold og køre på cykel i trafikken senere hen. Barnets hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god veludviklet grundmotorik.

Det er igennem grundmotorikken at grov- og finmotorikken udvikles. Grovmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de store muskler i kroppen bruges. Grovmotorikken bruges fx når vi skal krybe, kravle, hoppe, gå, løbe og springe. Finmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de små muskler bruges i hånden, foden og ansigtet. Finmotorikken bruges når vi skal lave præcise bevægelser fx når vi skriver, binder sko, tager tøj af og på, klipper, spiser med kniv og gaffel eller laver forskellige ansigtsudtryk.

Barnets motoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge, og den ene grundmotoriske bevægelse skal indlæres og beherskes, før den næste kan læres – ”man skal krybe før man kan gå”. Springes et udviklingstrin over, kan det få konsekvenser for den videre motoriske, sociale og kognitive udvikling og give barnet forskellige symptomer. Tryk her på  SYMPTOMER og læs om hvilke udfordringer en dårlig grundmotorik kan give.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.