Grundmotorik

En god grundmotorik er fundamentet for dit barns udvikling, læring og trivsel. Den danner grundlaget for alt det, som dit barn skal lære fra fødslen af og videre frem i livet. Grundmotorikken indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd, til selv at kunne tage tøj af og på, og spille fodbold i frikvartererne. Barnets hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god veludviklet grundmotorik.

Vidste du, at dit barns grundmotoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge, og den ene motoriske bevægelse skal indlæres og beherskes, før den næste kan læres? – ”man skal krybe før man kan gå”. Springes et udviklingstrin over, kan det få konsekvenser for den videre motoriske, sociale og kognitive udvikling, som dit barn skal igennem. 

Hvert tredje barn, som starter i skole, har motoriske udfordringer

Børn med dårlig grundmotorik har ofte svært ved at følge med kammeraterne på legepladsen. De trækker sig fra de sociale lege, fordi de ikke mestrer de motoriske udfordringer, som legene indeholder. Det medfører at børnene isolerer sig, og risikoen for mobning og overvægt øges.

For barnet er det en negativ spiral. Når barnet ikke løber og leger, og er en del af fællesskabet, daler selvtilliden, og risikoen for at få indlæringsvanskeligheder øges. Lavt selvværd og følelsen af at være udenfor betyder meget for barnets evne til at modtage undervisning.

Symptomer på grundmotoriske problemer

  • Forsinket udvikling hos barnet.
  • Dårlig motorik.
  • Sproglige vanskeligheder.
  • Usikker balance.
  • Indlæringsproblemer.
  • Hyperaktiv eller passiv adfærd.
  • Nedsat koncentration.
  • Sociale udfordringer.
  • Øget sensitivitet.

Træning

Den grundmotoriske udvikling er afhængig af, at de 3 primære sanser: labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesans) og kinæstesisansen (muskel- og ledsansen) er velstimulerede. Hvis der er ubalance i en eller flere af sanser, påvirker det barnets hverdag. Har du et barn med grundmotoriske problemer, er det vigtigt, at barnet får en specifik og målrettet træning, som stimulerer barnets primære sanser, og sørger for at barnet kommer igennem de grundmotoriske udviklingstrin. Træningen skal tilpasses til dit barn, tage udgangspunkt i barnets ressourcer og behov, så dit barns fundament for indlæring og udvikling bliver så solid som muligt.

Tryk her på KONTAKT MIG og lad os sammen hjælpe dit barn. 

Vil du vide mere om grundmotorik, så tryk her på LÆS MERE