Motoriske udfordringer påvirker dit barn socialt og følelsesmæssigt

Har dit barn motoriske udfordringer vil barnet ofte have svært ved at følge med kammeraterne til sport og på legepladsen. Barnet trækker sig ofte fra de sociale lege og aktiviteter, fordi det ikke mestrer de motoriske udfordringer, som sporten og legene indeholder. Det medfører at barnet isolerer sig, og risikoen for ensomhed, mobning og overvægt øges. Hvis dit barn ikke løber og leger, og er en del af fællesskabet, daler barnets selvtilliden. Lavt selvværd og følelsen af at være udenfor har stor betydning for barnets indlæringsevne og videre udvikling. Så har dit barn grundmotoriske udfordringer kan det medfører, at dit barn kommer ind i en negativ spiral, som påvirker barnet både socialt, fysisk, følelsesmæssigt og kognitivt.

Rapporten ”Motorisk udvikling ved indskolingsalderen”, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i starten af 2020, viste, at 29% af de børn, som skal starte i skole, har motoriske problemer: 
https://www.sdu.dk/sif/-media/images/sif/udgivelser/2020/motorisk_udvikling_ved_indskolingsalderen.pdf
Hvis du kan nikke genkende til et eller flere af nedenstående udfordringer kan det skyldes at dit barn har grundmotoriske udfordringer:

 • Sociale og følelsesmæssige udfordringer
 • Forsinket motorisk udvikling
 • Dårlig motorik
 • Usikker balance
 • Indlæringsproblemer
 • Hyperaktiv eller passiv adfærd
 • Nedsat koncentration
 • Sproglige vanskeligheder
 • Særligt sensitiv
grundmotorik
grundmotorik
grundmotorik
GJ Motorik

Du kan hjælpe dit barn

Hvis dit barn har sociale og følelsesmæssige udfordringer, er det vigtigt at træne barnets grund-motorik, så dit barn kan følge med på legepladsen og til sport. Det er især barnets primære sanser; balancesansen (labyrintsansen), følesansen (taktilsansen) og muskel- og ledsansen (kinæstesisansen) som er vigtige at træne. 

Træningen skal tage udgangspunkt i dit barns ressourcer, behov og passe til barnets niveau.
Den skal hjælpe dit barn igennem den grundmotoriske udvikling trin for trin, og sørger for at sanserne bliver velstimulerede. På den måde får dit barn det bedre både socialt og følelses-mæssigt, og samtidig bliver fundament for indlæring og udvikling forbedret markant. 

Hvert 3. barn som starter i skole har motoriske udfordringer, hvilket påvirker barnet både socialt og følelsesmæssigt.

Den grundmotoriske udvikling

Den grundmotoriske udvikling sker primært inden for barnets først 18 måneder og er en udviklings-proces, hvor dit barn kommer fra liggende som spæd, til et stående og gående individ senere i barndommen. 

Når dit barn bevæger sig modtager hjernen konstant en masse sanseindtryk fra omverden, som fortolkes og bearbejdes i hjernen. Herefter sender hjernen besked til barnets krop, om at udføre en passende bevægelse. Dette kaldes sansemotorik. Ved at træne dit barns sansemotorik, skærper
du barnets sanser, og hjælper dit barn til bedre at kunne bearbejde de sanseindtryk, som det får.
På den måde hjælper du dit barn til at få en god grundmotorik.

Hvorfor er en god grundmotorik vigtig for dit barn?

Dit barns hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god og veludviklet grundmotorik, hvor både de grove- og finmotoriske bevægelser skal fungere optimalt.

 • De grove motoriske bevægelser er, når dit barn fx kryber, kravler, hopper, går, løber og
  springer. Her bruger barnet de store muskelgrupper i kroppen.
 • De finmotoriske bevægelser er, når barnet bruger de små muskler i hænder, fødder og
  ansigt. Det er når dit barn f.eks. skriver, binder sko, tager tøj af og på, klipper, spiser med
  kniv og gaffel og laver forskellig ansigtsudtryk.

Grundmotorikken er ikke bare den første motoriske milepæl, som dit barn skal passere, men fundamentet for dit barn udvikling, læring og trivsel. Motorikken indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd, til selv at kunne tage tøj af og på, spille fodbold i frikvartererne og gå til sport i fritiden. Derfor er det vigtigt at grundmotorikken er på plads og ikke hæmmer dit barn.

Lad os sammen hjælpe dit barn