Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration handler om hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk, samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme, informationer. Informationerne kan være af både motorisk, perceptuel (sansning), indlærings- og adfærdsmæssig karakter. Sanseintegrationen foregår på alle niveauer af centralnervesystemet og er en forudsætning for at sansemotorikken kan fungere. 

Hvilken betydning har sanseintegration?

Vores hjerne fungerer som modtagerstation for alle de sansepåvirkninger, som vi konstant udsættes for. Den nederste hjernedel sidder i forlængelse af rygsøjlen, og her samles alle sanseindtrykkene fra kroppen. Sanseindtrykkene bearbejdes og sendes videre til andre hjernedele, for herefter at give besked til kroppen om at udføre en bestemt bevægelse. Dette kaldes sanseintegration.

Vi oplever alle verden gennem indtryk fra vores sanser og bevægelser. Sanseindtrykkene kommer derfor både fra egen krop, men også fra omgivelserne.

Menneskets syv vigtigste sanser kan opdeles i 5 klassiske sanser, som alle er rettet mod vores omgivelser:

  1. Synssansen (Den visuelle sans).
  2. Høresansen (Den auditive sans).
  3. Smagssansen (Den gustatoriske sans).
  4. Lugtesansen (Den olfaktoriske sans).
  5. Følesansen (Den taktile sans).

Derudover har vi 2 sanser, som fortæller os, hvor vi er i forhold til omgivelserne.

  1. Balancesansen (Labyrintsansen).
  2. Muskel-led sansen (Kinæstesisansen)

Det er igennem bearbejdelse af information fra disse sanser, at vi oplever og forholder os til verden. Dvs. sanseintegrationsprocessen gør det muligt for os at lære at reagere på en hensigtsmæssig måde. Sanseintegration kan derfor ses som en forudsætning for barnets udvikling og læring.

Hvis hjernen er dårlig til at integrere og sortere sanseinformationerne, får det indflydelse på vores liv. Nogle børn har problemer med sanseintegration, hvilket kan give barnet forskellige udfordringer i dagligdagen. Tryk her på SYMPTOMER og læs om hvilke udfordringer sanseintegrationsproblemer kan give.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.