Hvad er labyrintsansen?

Labyrintsansen bliver også kaldt vestibulærsansen eller hovedbalancesansen.

Sansen er placeret i de to labyrintorganer, som ligger i forbindelse med det indre øre i begge sider af hovedet. Hvert labyrintorgan består af tre buegange og to sække. I de to sække registreres lige bevægelser dvs. op/ned og frem/tilbage samt tyngdekraftens træk. Buegangene ligger i tre planer, vinkelret på hinanden og registrerer følgende:

  1. Den vandret buegang registrerer, når vi fx drejer hovedet fra side til side for at vise uenighed, drejer rundt på en kontorstol eller triller.
  2. Den lodret buegang registrerer, når vi fx nikker med hovedet for at vise enighed eller bøjer os forover, for at slå en kolbøtte.
  3. Den skrå buegang registrerer, når vi vipper hovedet til siden ned mod skulderen eller når vi bøjer os til siden, for at slå en vejrmølle.

Når hovedet bevæges, bevæges væsken i buegangene, og der sendes via nervetråde besked til hjernen om hovedets stilling, samt i hvilken retning og med hvilken hastighed vi bevæger os. På den måde kan kroppen hele tiden tilpasse sig, så vi kan holde balancen og ikke falder.

Labyrintsansen dannes når fosteret er 10-12 uger gammelt. Så allerede under svangerskabet vil stimulation af fostrets labyrintsans være afhængig af, hvor meget moderen bevæger sig. Jo mere gang der er i moderen, jo mere vil fostret blive stimuleret.

Hvilken betydning har labyrintsansen?

Labyrintsansen er en af vores vigtigste sanser. Sammen med synet, taktilsansen og kinæstesisansen hjælper den os med at holde balancen og orientere os i forhold til omgivelserne.

Labyrintsansen har betydning for vores evne til at holde hovedet neutralt i alle stillinger. Det er vigtigt at vide, hvor vores hoved befinder sig, da hovedets bevægelser er ledende for kroppens bevægelser. Dvs. at når vi bevæger os, starter vi med at dreje hovedet og øjnene i den retning vi skal, før vi bevæger kroppen.

Smiley face Labyrintsansen har også tæt samarbejde med de nervekerner, som styrer øjenbevægelserne, og den er ansvarlig for, at vi kan blive ved med at se på det samme punkt, selv om vi bevæger hovedet i alle retninger.

En understimuleret labyrintsans kan give barnet mange forskellige symptomer og påvirke barnets motoriske, kognitive, psykiske, sociale og sproglige udvikling i en negativ retning. Tryk her på SYMPTOMER  og læs om hvilke udfordringer dit barn kan få, hvis labyrintsansen er understimuleret.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.