Hvordan er dit barns balancesans?

Hvis du kan nikke genkendende til et eller flere af nedenstående punkter kan det skyldes, at dit barns balancesans er understimuleret:

 • Dit barn bliver svimmel, får kvalme, uro i kroppen eller en passiv adfærd, når barnet bevæger hovedet.
 • Barnet ønsker ofte ikke at være fysisk aktiv, men vil heller se på når de andre børn leger.
 • Barnet ønsker ikke at gå til sport og er hæmmer i at agere som jævnaldrende, hvilket på sigt kan påvirke
  dit barn socialt.
 • Dit barns læseevne er afhængig af balancesansen, fordi balancesansen gør barnet i stand til at fastholde
   et stabilt synsfelt, selv om hovedet bevæges. Derfor kan en understimuleret balancesans påvirke dit barns læseevne.
 • Balancesansen har også stor betydning for, om dit barn bliver køresyg, flyvesyg eller søsyg hver gang i skal på ferie.
 • Uro i kroppen og nedsat koncentrations- og indlæringsevne hænger ofte sammen med en understimuleret balancesans, fordi dit barn konstant bevæger sig for ikke at blive svimmel eller føle ubehag i kroppen og hovedet.

En understimuleret balancesans kan gøre hverdagen og skolegangen besværlig for dit barn og være årsagen til, at dit barn mistrives. Balancesansen er en af vores vigtigste sanser og fundamentet for dit barns motoriske udvikling, derfor er det vigtigt, at den er velstimuleret. 

Træning af balancesansen

Men fortvivl ikke. Når du stimulerer dit barns balancesans hjælper det både på transportsyge, dårlig motorik, svimmelhed, nedsat koncentration, uro i kroppen mv. Når dit barn hopper, løber, triller, gynger, slår kolbøtter og drejer rundt stimuleres balancesansen. Via nervetråde sendes der besked til hjernen om hovedets stilling, samt i hvilken retning og med hvilken hastighed, dit barn bevæger sig. På den måde kan kroppen hele tiden tilpasse sig, så barnet holder balancen og undgår at falde. 

Men for at hjælpe dit barn, er det vigtigt at barnet får udarbejdet et specifikt træningsprogram, som passer til dit barns behov og udfordringer. Det er vigtigt at dit barn undgår at blive overstimuleret, da det kan forværre dit barns udfordringer. 

balancesans
labyrintsans
balancesans
labyrintsansen

Hvor er balancesansen placeret?

Balancesansen kaldes også labyrintsansen. Den er placeret i de to labyrintorganer, som ligger i forbindelse med det indre øre i begge sider af hovedet. Hvert labyrintorgan består af tre buegange og to sække. I de to sække registreres lige bevægelser dvs. op/ned og frem/tilbage samt tyngdekraftens træk. Buegangene ligger i tre planer, vinkelret på hinanden og registrerer følgende:

 1. Den vandret buegang registrerer, når barnet ryster på hovedet, drejer rundt på en kontorstol eller triller
 2. Den lodret buegang registrerer, når barnet nikker eller bøjer sig forover for at slå en kolbøtte
 3. Den skrå buegang registrerer, når barnet vipper hovedet ned mod skulderen eller bøjer sig til siden for at slå en vejrmølle
Balancesansen dannes når fosteret er 10-12 uger gammelt. Så allerede under svangerskabet vil stimulation af fostrets balancesans være afhængig af, hvor meget moderen bevæger sig.

Er dit barns balancesans understimuleret?

Har dit barn en understimuleret balancesans vil det ofte give følgende symptomer:

 • Svimmelhed og utilpashed ved små bevægelser af hovedet
 • Ulyst til at gynge, dreje rundt, trille, klatre eller vippe
 • Går, løber, hopper og bevæger sig ikke som jævnaldrende
 • Falder ofte og bevægelserne er ”klodsede” eller ”kluntede”
 • Usikre øjenbevægelser
 • Hyperaktiv eller passiv adfærd
 • Køresyge, søsyge eller flysyge
 • Forsinket motorisk udvikling
 • Forsinket sproglig udvikling
 • Følelsesmæssigt ustabil
 • Sociale problemer

Inaktive børn, unge og voksne, som sidder meget ned i løbet af dagen, har ofte en understileret balancesans som bør trænes.

labyrintsansen

Lad os sammen hjælpe dit barn