Hvad er labyrintsans?

Labyrintsansen er vores balancesans. Den er en af vores vigtigste sanser og fundamentet for dit barns motoriske udvikling. Labyrintsansen er placeret i de to labyrintorganer, som ligger i forbindelse med det indre øre i begge sider af hovedet.

Hvert labyrintorgan består af tre buegange og to sække. I de to sække registreres lige bevægelser dvs. op/ned og frem/tilbage samt tyngdekraftens træk. Buegangene ligger i tre planer, vinkelret på hinanden og registrerer følgende:

 1. Den vandret buegang registrerer, når barnet ryster på hovedet, drejer rundt på en kontorstol eller triller.
 2. Den lodret buegang registrerer, når barnet nikker eller bøjer sig forover for at slå en kolbøtte.
 3. Den skrå buegang registrerer, når barnet vipper hovedet ned mod skulderen eller bøjer sig til siden for at slå en vejrmølle.
labyrintsansen

Labyrintsansen dannes når fosteret er 10-12 uger gammelt. Så allerede under svangerskabet vil stimulation af fostrets labyrintsans være afhængig af, hvor meget moderen bevæger sig.

Er labyrintsansen understimuleret vil dit barn bl.a. blive svimmel, får uro i kroppen eller få en passiv adfærd, når barnet bevæger hovedet. Barnet vil konstant bruge ekstra energi og kræfter på at håndtere den understimuleret sans, hvilket påvirker barnets koncentrations- og indlæringsevne, sproglige og sociale udvikling samt øjnenes bevægelser. Både hverdagen og skolegangen bliver påvirket og dit barn oplever ofte frustration og mistrives.

labyrintsans

Hvilken betydning har labyrintsansen?

Når dit barn hopper, løber, triller, gynger, slår kolbøtter, drejer rundt, danser, vipper osv. sendes der via nervetråde besked til hjernen om hovedets stilling, samt i hvilken retning og med hvilken hastighed, barnet bevæger sig. På den måde kan kroppen hele tiden tilpasse sig, så barnet holder balancen og undgår at falde.

Labyrintsansen hjælper dit barn med at orienteres sig, og informerer om, hvor i rummet barnet befinder sig i forhold til omgivelserne. Labyrintsansen er desuden tæt forbundet med synssansen, hvilket gør dit barn i stand til at fastholde et stabilt synsfelt, så de ting barnet ser på, ikke flimre, selv om hovedet bevæges. Det er helt afgørende når dit barn fx skal lære at læse.

Symptomer på en understimuleret labyrintsans

 • Svimmelhed og utilpashed ved små bevægelser af hovedet.
 • Ulyst til at gynge, dreje rundt, trille, klatre eller vippe.
 • Går, løber, hopper og bevæger sig ikke som jævnaldrende.
 • Falder ofte og bevægelserne er ”klodsede” eller ”kluntede”.
 • Usikre øjenbevægelser.
 • Hyperaktiv eller passiv adfærd.
 • Køresyge, søsyge eller flysyge.
 • Forsinket motorisk udvikling.
 • Forsinket sproglig udvikling.
 • Følelsesmæssigt ustabil.
 • Sociale problemer.
labyrintsansen

Inaktive børn, unge og voksne, som sidder meget ned i løbet af dagen, har ofte en understimuleret labyrintsans.

Har dit barn en understimuleret labyrintsans, kan det være grunden til at barnet ofte er afvisende over for fysisk aktivitet, og hellere vil se på, når de andre børn leger. Barnet er ”fanget” i sin krop, og hæmmet i at regere og agere som jævnaldrende børn. Derudover bliver barnet begrænset i sine valg af lege og aktiviteter, og ønsker fx ikke at gå til sport, hvilket kan påvirke dit barns sociale relationer.

Træning af labyrintsansen

En understimuleret labyrintsans kan optrænes uanset alder, og hjælpe både på køresyge, svimmelhed, nedsat koncentration, uro i kroppen mv. Men for at hjælpe dit barn, er det vigtigt at barnet får foretaget en motorisk test, for præcist at afklare barnets udfordringer, samt at der udarbejdes et specifikt træningsprogram, som passer til dit barns behov og udfordringer. På den måde undgås det, at barnet bliver overstimuleret og at udfordringer forværres. 

Lad os sammen hjælpe dit barn