Børn med sansemæssige og motoriske udfordringer bliver dagligt konfronteret med deres problemstillinger. De føler ofte nederlag, mistrives, irettesættes, kommer i konflikter, eller trækker sig fra fællesskabet. Børnene kan være udfordret både fysisk, psykisk, socialt, kognitivt, sprogligt og følelsesmæssigt, og ofte er de udviklingsmæssigt bagud i forhold til jævnaldrende.

Der kan være mange årsager til at børn får problemer, som påvirker deres dagligdag. Her på hjemmesiden kan du under HVAD BETYDER læse om forskellige områder, som kan være grunden til, at børn får udfordringer. Derudover kan du læse om, hvilke SYMPTOMER det kan give, samt hvordan børns sanser og motorik kan stimuleres via TRÆNING og hjælpe på børnenes udfordringer.

GJ Motorik hjælper børn og unge i alle aldre med motoriske, kognitive, sociale, sproglige og sansemæssige udfordringer. 

Alle børn for udarbejdet en motorisk test, og der sammensættes træningsøvelser, som tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, behov og udfordringer. Målet med motoriktræningen er at barnet udvikler sig, bliver gladere, at fundamentet for indlæring bliver bedre, og at hverdagen / skoledagen bliver lettere. 

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.