Dit barns hverdag

Har dit barn motoriske og sansemæssige udfordringer, vil barnet dagligt blive konfronteret med sine problemstillinger. Barnet vil ofte opleve nederlag, komme i konflikter eller blive irettesat. Dit barn vil måske trække sig fra det sociale fællesskab, fordi barnet ikke føler, at det kan følge med i legene. Dit barn vil føle mistrivsel og sandsynligvis komme bag ud i sin udvikling i forhold til kammeraterne. 

Så har dit barn grundmotoriske udfordringer og understimulerede sanser, kan det påvirke dit barn på mange måder og gøre dagligdagen og skolegangen besværlig. 

grundmotorik
GJ Motorik

Hvad indeholder et motorikforløb?

For at hjælpe dit barn er det vigtigt, at grundmotorikken opbygges trin for trin, og at de primære sanser bliver velstimulerede. Jo før motorikken og sanserne bliver trænet, jo hurtigere bliver dagligdagen og skolegangen lettere for dit barn. 

Et motorikforløb indeholder først en motorisk test på barnet, for at afdække barnets udfordringer. Derefter sammensættes træningsøvelser, som tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. 

Ved første træning instrueres du og dit barn i hjemmetræningsøvelserne, og I låner træningsredskaber med hjem, så I er klar til at starte træning, så snart I kommer hjem. 

Hjælp dit barn

Målet med motoriktræningen er, at dit barn udvikler sig, bliver gladere, at fundamentet for indlæring bliver bedre, samt at hverdagen / skoledagen bliver lettere. 

Tryk her på VIDEN OM og læs mere om nedenstående områder, som ofte er understimuleret hos et barn med motoriske og sansemæssige problemer, og grunden til at dit barn har udfordringer:

  1. Sanseintegration
  2. Sansemotorik
  3. Grundmotorik
  4. Labyrintsans (balancesans)
  5. Taktilsans (følesans)
  6. Kinæstesisans (muskel- og ledsans)
  7. Arousal
  8. Samsyn
Under hvert afsnit kan du desuden læse mere om, hvordan du hjælper dit barn bedst muligt. Det er aldrig for sent at hjælpe og tænk hvis hverdagen og skolegangen kunne blive både lettere og sjovere for dit barn.

GJ Motorik hjælper børn og unge i alle aldre.
samsyn

Lad os sammen hjælpe dit barn