Dit barns hverdag

Kæmper dit barn dagligt med følgende udfordringer?

 • Motorisk udfordret, koldset og har dårlig balance
 • Oplever ofte nederlag, kommer i konflikter eller bliver irettesat
 • Trækker sig fra det sociale fællesskab, er frustreret og har svært ved at følge med i legene
 • Mangler selvtillid og mod til at prøve nye udfordringer
 • Har svært ved at lære at læse/regne, mangler samsyn eller ser dobbelt
 • Kan ikke sidde stille i timerne og har svært ved at koncentrere sig
 • Negleklipning, brusebad, mærker i tøjet, beskidte fingre, tandbørstning mv. er en daglig kamp
 • Transportsyge (køre-, fly- og søsyge) fylder hele ferien
 • Meget følsom over for fx lyd, lys og lugte

Kan du nikke genkende til et eller flere af disse problemstillinger, kan det skyldes at dit barn har motoriske og sansemæssige udfordringer. Hverdagen, skolegangen og fritiden bliver besværlig, og det påvirker dit barns trivsel og udvikling. Men fortvivl ikke. Når du træner dit barns grundmotorik trin for trin og stimulerer de primære sanser, hjælper du dit barn til at få
en lettere hverdag.

motoriktræning
sansemotorik

Hvad indeholder et individuel motorikforløb?

 • Ved første motoriktræning laver jeg en motorisk test på dit barnet, for at afdække barnets udfordringer. Derefter sammensætter jeg træningsøvelser, som tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. 
 • Du og dit barn afprøver hjemmetræningsøvelserne, og I låner træningsredskaber med hjem, så I er klar
  til at starte træning, så snart I kommer hjem. 
 • Derudover får I tilsendt en status, som beskriver resultatet af den motoriske test. 
 • Efter ca. 5 – 6 uger hjemmetræningen laver jeg en motorisk Re-test på dit barn og træningsøvelserne justeres, så de hele tiden passer til dit barns udvikling.

Et motorikforløb indeholder i gennemsnit 4 – 6 motoriske Re-test. Ved sidste træning returnerer I træningsredskaberne og du lærer om, hvordan du kan blive med ved at hjælpe dit barn selv om motoriktræning stopper.

Hvorfor hjælper motoriktræning på dit barn?

Hvis du forestiller dig dit barns motoriske udvikling som et træ. Roden af trænet er barnets grundmotorik og de primære sanser (balancesans, følesans og muskel- og led sansen). Kronen på træet er dit barns færdigheder dvs. at det dit barn skal kunne f.eks. tale, læse, skrive, regne, cykle, spille musik, spise med kniv og gaffel, skrive på computer, dyrke sport og køre bil.

Hvis du forestiller dig, at roden af træet ikke får næring nok, vil det påvirke hele træet. Det samme gøre sig gældende for dit barn. Hvis barnets grundmotorik ikke er opbygget og sanserne er velstimuleret påvirker det barnets færdigheder, udvikling og indlæring. Dagligdagen og skolegangen bliver besværlig og barnet mistrives.

Så når du træner dit barns grundmotorik og stimulerer sanserne, er det som at vande træet og give det næring. Et motorikforløb, som træner dit barns grundmotorik og stimulerer sanserne, hjælper dit barn af med mange af de udfordringer, som dit barn kæmper med hver dag. Dit barn bliver gladere, får mere selvtillid og større koncentrations- og indlæringsevne. Dit barn får lyst til at gå i børnehave, skole, til fritidsaktiviteter, og hverdagen bliver sjovere og lettere for jer alle.

samsyn

Få yderligere oplysninger