Dit barns hverdag

Har dit barn motoriske og sansemæssige udfordringer, bliver barnet dagligt konfronteret med sine problemstillinger. Dit barn oplever sandsynligvis ofte nederlag, kommer i konflikter eller bliver irettesat. Barnet trækker sig sikkert fra det sociale fællesskab, fordi det ikke kan følge med i legene, mangler selvtillid og er bag ud i sin udvikling i forhold til kammeraterne. 

Så har dit barn grundmotoriske udfordringer og understimulerede sanser, påvirker det dit barn på mange måder og gøre dagligdagen og skolegangen besværlig. 

For at hjælpe dit barn er det vigtigt, at grundmotorikken opbygges trin for trin, og at de primære sanser bliver velstimulerede. Jo før motorikken og sanserne bliver trænet, jo hurtigere bliver dagligdagen og skolegangen lettere for dit barn. 

motoriktræning
sansemotorik

Hvad indeholder et individuel motorikforløb?

Ved første motoriktræning laver jeg en motorisk test på dit barnet, for at afdække barnets udfordringer. Derefter sammensætter jeg træningsøvelser, som tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. 

Du og dit barn afprøver hjemmetræningsøvelserne, og I låner træningsredskaber med hjem, så I er klar til at starte træning, så snart I kommer hjem. Derudover får I tilsendt en status, som beskriver resultatet af den motoriske test. 

Efter ca. 5 – 6 uger hjemmetræningen laver jeg en motorisk Re-test på dit barn og træningsøvelserne justeres, så de hele tiden passer til dit barns udvikling.

Et motorikforløb indeholder i gennemsnit 4 – 6 motoriske Re-test og ved sidste træning returnerer I træningsredskaberne og du lærer om, hvordan du kan blive med ved at hjælpe dit barn selv om motoriktræning stopper. 

Hvad hjælpe et individuelt motorikforløb på?

Der kan være mange forskellige årsager til, at dit barn synes at hverdagen og skolegangen er besværlig. Men har dit barn udfordringer med et eller flere af følgende områder, så kan et individuelt motorikforløb hjælpe og gøre hverdagen lettere for dit barn:

  • Motoriske vanskeligheder / klodsethed / koordinationsproblemer
  • Nedsat koncentrations- og indlæringsevne
  • Svært ved at læse og regne
  • Problemer med øjnene / manglende samsyn / dobbeltsyn
  • Uro i kroppen eller passiv adfærd
  • Køresyge
  • Sociale udfordringer
  • Følelsesmæssige ubalance
  • Sproglige udfordringer
  • Særligt sensitiv
Et motorikforløb, som opbygger dit barns grundmotorik og stimulerer sanserne, hjælper dit barn af med mange af de udfordringer, som dit barn kæmper med hver dag. Dit barn bliver gladere, får mere selvtillid og større koncentrations- og indlæringsevne. Dit barn får lyst til at gå i børnehave, skole, til fritidsaktiviteter, og hverdagen bliver sjovere og lettere for jer alle.
samsyn

Lad os sammen hjælpe dit barn