Hvad er grundmotorik?

Dit barns grundmotorik udvikles primært inden for barnets første 18 måneder. Udviklingen kommer inde fra barnet selv, og skal ikke sættes i gang. Dvs. når barnet er klar til at løfte hovedet og udforske verden, vil det begynde at løfte hovedet, og når barnet er klar til at rejse sig fra siddende til stående, vil det prøve at komme op at stå. Grundmotorikken er derfor igangsætter for den udviklingsproces, hvor barnet kommer fra liggende som spæd, til et stående/gående individ senere i barndommen. 

Hvilken betydning har grundmotorikken?

Grundmotorikken er ikke bare den første motoriske milepæl, som barnet skal passere, men et fundament, hvorfra den motoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge. Det er desuden igennem grundmotorikken at grov- og finmotorikken udvikles.

Grovmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de store muskler i kroppen bruges. Fx når dit barn:

 • Kryber
 • Kravler
 • Hopper
 • Går
 • Løber
 • Springer 

Finmotorikken er betegnelsen for bevægelser, hvor de små muskler bruges i hånden, foden og ansigtet. Fx når dit barn:

 • Skriver
 • Binder sko
 • Tager tøj af og på
 • Klipper
 • Spiser med kniv og gaffel
 • Laver forskellige ansigtsudtryk.

Det er desuden velkendt, at grundmotorikken spiller en afgørende rolle i forhold til indlæring- og koncentrationsevne, motivation, sprog og sociale inklusion.

I rapporten ”Motorisk udvikling ved indskolingsalderen”, som Statens Institut for Folkesundhed udgav i starten af 2020, viste, at 29% af de børn, som skal starte i skole, har motoriske problemer. https://www.sdu.dk/sif/-media/images/sif/udgivelser/2020/motorisk_udvikling_ved_indskolingsalderen.pdf

Træning af grundmotorikken

Dit barns sanser modtager konstant en masse sanseinput fra omverdenen, som sendes til hjernen og giver besked om alt, hvad der foregår i og omkring barnet. Hjernen fortolker og bearbejder de indtryk den modtager fra sanserne, hvorefter den sender besked til barnets krop om at udføre en passende bevægelse. Samspillet mellem sanser og bevægelser kaldes sansemotorik, og for at opnå en god grundmotorik er det vigtigt, at sansemotorikken trænes. Så ved at træne sansemotorikken skærpes dit barns sanser, og barnet bliver derved bedre til at modtage sanseindtryk og bedre til at bearbejde dem i hjernen.

Labyrintsansen (balancesansen), taktilsansen (følesansen) og kinæstesisansen (muskel- og ledsansen) er de tre vigtige primære sanser, som skal trænes, for at dit barn opnår en god grundmotorik. Det er aldrig for sent at hjælpe dit barn til at få en god grundmotorik, den kan altid blive bedre uanset alder.

Tryk her på KONTAKT MIG og lad os sammen hjælpe dit barn.