Grundmotoriske problemer

Grundmotorikken er for de mindste børn ikke bare den første motoriske milepæl, men et fundament, hvorfra den motoriske udvikling foregår i en bestemt rækkefølge. Den grundmotoriske udvikling kommer inde fra barnet selv, og udviklingen er afhængig af, at de 3 primære sanser: labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen fungerer normalt, og er velstimuleret. Hvis der er ubalance i en eller flere af de primære sanser, kan det medføre forsinket udvikling hos barnet, dårlig motorik, sproglige vanskeligheder, usikker balance, indlæringsproblemer, hyperaktivitet eller inaktivitet, nedsat koncentration, sociale udfordringer, øget sensitivitet med mere.

Børn med dårlig grundmotorik har ofte svært ved at lege og følge med jævnaldrende, hvilket medfører, at de ikke får automatiseret deres grundmotoriske bevægelser. De vil ofte føle sig uden for de andre børns lege, hvilket er det værste ”handicap” et barn kan have. Desuden opnår de ikke de samme sociale erfaringer, som lege kan give, og som de skal bruge videre i livet til at udvikle deres færdigheder.

Børn med grundmotoriske problemer har brug for specifik og målrettet træning, der kan stimulere barnets primære sanser, sørge for at barnet kommer igennem de grundmotoriske udviklingstrin, så barnets bevægelser bliver automatiseret. Tryk her på  TRÆNING, og læs om hvordan grundmotorikken kan opbygges.

KONTAKT OS for yderligere oplysninger.